Framtidens medarbetare och jobb under lupp på regional SYV-dag

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD Kompetensbristen på den svenska arbetsmarknaden är ett stort problem för många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Nyligen anordnades en SYV-dag i Malmö i syfte att hjälpa till att förse studie- och yrkesvägledare med uppdaterad information om olika branschers kompetensbehov.

SYV Malmö
Lovisa Sterner vid SYV-dag i Malmö
Lovisa Sterner driver insiktsbyrån Grasp Insight och pratade om morgondagens medarbetare.
Ambjörn Wahlberg
Speeddejting med Ambjörn Wahlberg, Grafiska Företagen.
Ylwa Glismann
Ylwa Glismann, Installatörsföretagen.
Tommy Nilsson2
Tommy Nilsson, Transportföretagen.
Marie Enhörning
Marie Enhörning, Svensk Handel.
Claes Sandvig
Speeddejt med Claes Sandvig, Visita.
Företagsbesök Stoby och IKEA
Företagsbesök genomfördes på bl.a. Stoby och IKEA.

Under en dag fick ca 80 studie- och yrkesvägledare, SYV, från skolor i Skåne träffa några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer (bransch- och arbetsgivareförbund) och medlemsföretag i Malmö för att bli uppdaterade gällande rådande kompetensbrist på den svenska arbetsmarknaden.

Förmiddagen inleddes med Lovisa Sterner som driver insiktsbyrån Grasp Insight. Fokus var på våra kommande medarbetare, konsumenter och medborgare.

Lovisa Sterner Ungdomsbarometern

Lovisa Sterner, Grasp Insight.

– Morgondagens medarbetares attityder, drivkrafter och förväntningar på livet och arbetet skiljer sig från min generation. Som arbetsgivare idag är det viktigt att tänka på hur man kan attrahera, behålla och utveckla den yngre målgruppen, säger Lovisa Sterner.

Förmiddagen fortsatte med speeddejting med några av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer: Transportföretagen, Svensk Handel, Visita, Grafiska företagen, Installatörsföretagen och Ung Företagsamhet.  

På speeddejten med Ung Företagsamhet, UF, presenterade Cecilia Lundström och Lovisa Larsson hur deras arbete med att utbilda ungdomar i entreprenörskap ser ut och vilka fördelar det ger såväl individen som vårt samhälle. 

UF Syv

Cecilia Lundström och Lovisa Larsson, Ung Företagsamhet Skåne.

– Forskning visar bland annat att UF-elever har en högre etablering på arbetsmarknaden, blir i större utsträckning chefer och företagare och har lägre sjukfrånvaro. Vi tror att ju tidigare man introducerar entreprenörskap desto bättre, säger Cecilia Lundström, gymnasieansvarig på UF i Skåne. 

Hon fick medhåll från Elizabeth Malmqvist, studie- och yrkesvägledare på Söderkullaskolan i Malmö.

– Att lära sig om entreprenörskap tidigt är ju fantastiskt. Det gäller bara att få med lärarna på det tänket också, så att entreprenörskapet introduceras redan på grundskolenivå, säger hon. 

En annan speeddejt var med Visita där SYV fick träffa Claes Sandvig, regionchef, som också ser det som avgörande att förmedla att en yrkesutbildning inte begränsar dig, utan snarare öppnar fler dörrar och erbjuder fler möjligheter. 

– Det är väldigt vanligt att det första jobbet är i just besöksnäringen. Det första jobbet är oerhört viktigt för att komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns det ett enormt rekryteringsbehov inom vår bransch. Branschen borde kunna attrahera fler om bara insikten var större om att inga dörrar är stängda för vidareutbildning efter en yrkesutbildning, säger Claes Sandvig.

Claes Sandvig

Speeddejt med Claes Sandvig, Visita.

Tyvärr konstaterar Claes Sandvig att det finns ett minskat intresse för yrkesutbildningar inom besöksnäringen. 

– Fördelningen mellan teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar ligger idag på 75/25 procent. I Malmö är den siffran ännu lägre, cirka 18 procent. Det betyder att många går en tuff teoretisk gymnasieutbildning och får kämpa hårt för att sedan ha en examen som man kanske inte riktigt vet vad man ska göra med. I den här frågan har ni som SYV ett jätteviktigt uppdrag med att matcha personer till utbildningar som möter deras framtidsvisioner på bästa sätt, säger Claes Sandvig. 

Som en röd tråd genom dagen löpte diskussioner och viljan av att uppmuntra ungdomar till att välja yrkesutbildningar, och att detta val inte begränsar deras framtid utan tvärtom bjuder på många möjligheter. 

Carola Netterlid

Carola Netterlid

Foto: STEFAN TELL

Dagen avslutades med att deltagarna fick följa med på företagsbesök till några av Svenskt Näringslivs medlemsföretag som driver verksamhet inom de branscher som under dagen diskuterats.

– Att informera och visa upp arbetsplatser för studie- och yrkesvägledare och andra vuxna i skolan är en viktig nyckel för att kunna stötta elever till att välja utbildningar som leder till jobb, säger Carola Netterlid, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv Skåne.

Kostnadsfritt skolmaterial 

www.eduna.se hittar du material om företagande, jobb och ekonomi som syftar till att föra skola och näringsliv närmare varandra.