Ydre fortfarande bäst i Östergötland

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat.

Sven-Inge Karlsson

"Vi måste prata med varandra. Konstigare än så är det inte", säger Sven-Inge Karlsson.

Foto: Sören Karlsson

För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position. För honom handlar ett gott företagsklimat inte om hokus pokus utan mest om sådant som borde vara självklarheter i alla kommuner.

– Vi måste prata med varandra. Konstigare än så är det inte, fastslår han.

En fördel i sammanhanget är säkert att Sven-Inge Karlsson själv har en gedigen bakgrund som företagare. På den gamla familjegården som varit i släktens ägo i sex generationer har han bedrivit jord- och skogsbruk. Numera är det sonen som sköter gården.

Mycket hög prioritet 

Sven-Inge Karlsson pekar på att frågor som på ett eller annat sätt rör företagandet i Ydre har mycket hög prioritet för kommunens politiker och tjänstemän.

– Får vi ett angeläget företagsärende gäller det att agera snabbt, säger han.

En gång i kvartalet bjuder kommunledningen in de lokala näringslivsorganisationerna, skolan och några andra tunga aktörer till en näringslivsträff med informationsutbyte och diskussioner.

Företagsbesök

Kommunens företrädare gör åtskilliga företagsbesök. Det är i första hand näringslivsstrategen Lisa Boyero Lindström och Henrik Isacsson (M), andre vice ordförande i kommunstyrelsen med ett speciellt ansvar för näringslivsfrågor, som åker ut till företag runt om i kommunen.

– I möjligaste mån försöker jag också vara med på företagsbesöken. Det här är kontakter som är viktiga för alla parter, menar Sven-Inge Karlsson.

Han är naturligtvis glad över Ydres placering i rankingen.

– Men vi måste ändå försöka bli ännu bättre och vara ännu mer öppna för företagens synpunkter.

Sven-Inge Karlsson ser idag inga direkta hot som skulle kunna äventyra företagsklimatet.

– Vi behöver alltid vara observanta för att hinna ingripa innan någonting drastiskt händer, säger han.