Norrköping faller som en sten i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.

Pontus Lindblom

"Det är tråkigt att Norrköping tappar så kraftigt i rankingen på en gång", konstaterar Pontus Lindblom.

Det sammanfattande omdömet i enkätsvaren i Svenskt Näringslivs mätning i maj visade tydligt i vilken riktning Norrköping var på väg. Resultatet i rankingen kommer med andra ord inte som någon överraskning.

Pontus Lindblom är näringslivsdirektör i Norrköping. 

– Det är tråkigt att Norrköping tappar så kraftigt i rankingen på en gång. Vi kunde se trenden redan när Svenskt Näringslivs enkätundersökning kom. Samtidigt ska man vara medveten om att olika mätningar visar olika resultat. Exempelvis SKL ger Norrköping ett betydligt högre betyg än vad Svenskt Näringsliv gör om man ser på service och bemötande, säger han.

Många företag går bra

Pontus Lindblom pekar på att många, ovanligt många, av de cirka 10 000 företagen i Norrköping går riktigt bra, nyanställer, bygger ut och utvecklar verksamheten. Staden växer, fler människor får arbete och det byggs på många olika platser, så egentligen skulle trenden vara den motsatta.

– Jag känner respekt för rankingen och för det som de tillfrågade företagen har redovisat. I Norrköping har det de senaste åren varit svårt att främja en gemensam syn över de politiska gränserna. Vi har inte den samsynen idag och det påverkar rankingen i allra högsta grad, förklarar Pontus Lindblom.

En negativ klang

Han tror att den massmediala uppmärksamheten kring avvecklingen av det kommunala besöksnäringsbolaget medverkat till att försämra placeringen i rankingen. Turerna kring sophanteringen i kommunen är en annan faktor som enligt Pontus Lindblom bidragit till att ge en negativ klang.

Att förbättra servicen och bemötandet är högt prioriterat i kommunen.

– Inom det området är vi bara i startgroparna med vad vi egentligen önskar göra. Det är mycket kvar innan vi blir tillräckligt bra. Det behövs en bättre dialog i alla sammanhang och ett agerande som sträcker sig över långt mer än en mandatperiod. Innan alla pratar samma språk blir det inget märkbart lyft i rankingen, säger Pontus Lindblom.