Företag tyckte till om kommunens service

NYHET Publicerad

I förra veckan samlades ett fyrtiotal företag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Linköpings stadshus för att prata om kommunens service till näringslivet.

Dialogmöte 2
Foto: Malin Wictorén
Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram.
Dialogmöte 1
Foto: Malin Wictorén

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.

– Linköping sjönk i Svenskt Näringslivs senaste ranking om företagsklimatet. Något som visar att det med rätta finns höga förväntningar hos företagen och att kommunen behöver bli bättre på att leva upp till dem. Efter att ha lyssnat på företagen idag har min syn på vad vi behöver utveckla framåt förstärkts ytterligare. Bland annat att vi behöver fokusera arbetet ännu mer mot att ha en serviceorienterad myndighetsutövning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Förutom Niklas Borg (M) fanns även Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Sofia Sjöström, regionchef Linköping på Svenskt Näringsliv och ett antal andra politiker och tjänstepersoner på plats i stadshuset.

– Vi har fått många värdefulla inspel om hur vi kan bli bättre idag. Jag tar bland annat med mig företagens efterfrågan på en tydligare profilering från kommunen vart Linköping är på väg. Här kan vi ta en ledande position och utveckla platsvarumärket. Dagens möte var mycket givande och jag ser att vi behöver ha den här typen av dialog oftare, säger Pia Carlgren, näringslivsdirektör på Linköpings Kommun.

Många konstruktiva synpunkter

Ett fyrtiotal företag från olika branscher deltog i gruppsamtal med tjänstepersoner och politiker från Linköpings kommun.

Bland annat beskrev företagen att de ibland saknar återkoppling efter sin kontakt med kommunen. Generellt upplever de att de möts av en positiv attityd och en vilja att hjälpa, men att det ibland blir fel på grund av tjänstepersoners okunnighet kring företagens förutsättningar.

Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram. Förbättringsförslagen och synpunkterna kommer att sammanställas och bearbetas av kommunen. Återkoppling kring hur servicen och bemötandet kan förbättras kommer att ske på olika sätt beroende på frågans karaktär.

– Idag har vi haft en intressant och utvecklande dialog - med bra höjd! Nu följer det viktiga arbetet med att ta hand om all feedback vi fått och på lämpligt sätt diskutera hur vi kan använda den för att förbättra vår service till näringslivet, säger Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så tyckte företagen om mötet

– Jag tycker mötet har varit konstruktivt och positivt. Utbyten som det här behövs, där man får utrymme att diskutera både övergripande frågor och detaljer, säger Johan Elwing på Intea Garnisonen.

– Bra att kommunen bjuder in oss för att lyssna på våra synpunkter. Vår grupp pratade mycket om hur kommunen kan förtydliga vart ärenden befinner sig och vem som tar beslut. Det är viktigt för oss företag att få vetskap och förutsägbarhet kring beslut och framdrift av frågor, säger Pia Carlsson på Campushallen.

– Mitt företag behöver hjälp med att bredda bilden av näringslivet i Linköping i syfte att locka hit talanger. Därför var det positivt att jag fick möjlighet att prata om det idag. Jag fick veta att kommunen arbetar aktivt med platsmarknadsföring, vilket är oerhört betydelsefullt för oss i näringslivet och där vi vill vi vara med och hjälpa till, säger Predrag Pucar, VD på Nira Dynamics.

– Bra att kommunen bjuder in till den här typen av möten. Det är viktigt för oss med citynära verksamheter att berätta hur vår vardag i stadskärnan ser ut. Köpbeteendet hos människor har förändrats och då behöver vi hjälp och rådgivning i hur vi kan utveckla våra verksamheter, säger Annelie Wahlström på Bröllopshuset.

– Att få en helhetsbild av näringslivsklimatet i Linköping, lyssna till näringslivets åsikter och vara med och påverka är angeläget, även för ett stort företag som Saab. Dessutom bra att få höra om kommunens roll i de stora perspektiven där aktiv platsmarknadsföring är ett. Saab är gärna med och bidrar till att lyfta Linköping som plats och alla de förutsättningar som finns för den som vill arbeta och bo här, säger Linn Lichtermann, ansvarig för regionala relationer på Saab.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jimmy Andersson Årets UF-lärare i Östergötland 2020

UNG FÖRETAGSAMHET För andra året i rad kommer Årets UF-lärare i Östergötland från Motala. Jimmy Andersson på Carlsund utbildningscentrum är bäst i länet 2020. Nu har han även chans att bli bäst i hela Sverige. "Det känns givetvis bra", säger Jimmy Andersson.
NYHET Publicerad:

Var ärliga om den allmänna löneavgiften

KOMMENTAR Den allmänna löneavgiften utgör mer än en tredjedel av den totala arbetsgivaravgiften. Den måste betraktas som den skatt den faktiskt är. I en tid när ungdomsarbetslösheten är hög och många nyanlända står utanför arbetsmarknaden måste företagens möjligheter att anställa förbättras. Arbetsmarknaden behöver fungera smidigare med bland annat bättre matchning, ändrade konfliktregler och mer flexibel lönesättning
NYHET Publicerad:

Simon gör en termin på Svenskt Näringsliv

PRAKTIKANT Simon Torstensson är ett nytt ansikte för Svenskt Näringsliv och kommer under våren att praktisera på regionkontoret i Östergötland. Simon läser andra terminen på Masterprogrammet i nationalekonomi vid Linköpings Universitet och utöver att studera politik och ekonomi gillar Simon att träna och att laga mat.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.
NYHET Publicerad:

Norrköping faller som en sten i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Norrköping faller som en sten i den nya rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 253 bland Sveriges 290 kommuner. 87 placeringar sämre än förra året.
NYHET Publicerad:

Ydre fortfarande bäst i Östergötland

FÖRETAGSKLIMAT Ydre är fortfarande med god marginal den kommun i Östergötland som har det bästa företagsklimatet. I Svenskt Näringslivs alldeles färska ranking hamnar man på plats 26 bland Sveriges 290 kommuner. Det är visserligen två placeringar sämre än förra hösten men ändå ett mycket bra resultat. För kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2010, Sven-Inge Karlsson (C), är öppenhet och dialog några nyckelbegrepp som kan förklara Ydres starka position.
NYHET Publicerad:

Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar. "Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det", säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen i ropet: Vad händer nu?

WEBBINAR Arbetsförmedlingen förändras runt om i Sverige. Det är i grunden positivt men det skapar viss oro och otydlighet vad som gäller. Hur påverkas näringslivet på kort och längre sikt?
NYHET Publicerad:

Vikten av ett bra företagsklimat

KOMMENTAR I nästan 20 år har Svenskt Näringsliv mätt, utvärderat och förklarat vikten av ett bra företagsklimat. Under dessa år har företagsklimatet i Sveriges kommuner blivit allt bättre. Vi har sett kommuner som har lyckats vända resultat som verkat hopplösa.
NYHET Publicerad:

Besöksnäringen skapar jobb för unga under högsäsong

SOMMARJOBB I besöksnäringen ökar antalet anställningar med ca 20 000 enligt siffror från SCB som Visita tagit fram. På Villa Fridhem i Östergötland är det 10 till 15 ungdomar som får jobb över sommaren. Många av dem får dessutom sitt första jobb. "Vi skulle inte klarat av sommarmånaderna och hade varit tvungna att stänga ner om vi inte hade haft tillgång till sommarjobbare", säger Magnus Dahlin.
NYHET Publicerad:

Sommarjobbare till stor hjälp under högsäsong

SOMMARJOBB Sommarsäsongen möjliggör för ungdomar i Linköping att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som företagen är tacksamma över extra hjälp för att klara av den hektiska perioden på året. ”Utan våra sommarjobbare hade vi inte klarat oss” säger Monica Persson, butikschef på Ica Supermarket Storgatan i Linköping.
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Östergötland en europeisk patentstjärna

PATENT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. I den statistiken kan man bland annat se antal ansökningar som gjorts under året. För den som vill se på patentstatistiken för Östergötland kan det dels väcka bekymrade frågor och dels ge glädjande besked.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Victor Nyberg laddar för Yrkes VM i Ryssland

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 deltagarna är 28 från Sverige, och 3 av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Victor Nyberg, It-tekniker från Linköping.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Signe Skogstjärna siktar på att bli världens bästa guldsmed

YRKES VM I augusti i år tävlar det svenska yrkeslandslaget i yrkes-VM i Kazan, Ryssland. Under 5 dagar ska deltagare från 70 länder tävla i 50 yrken. Av de 1200 tävlande är 28 från Sverige, och tre av dem är i sin tur från Östergötland. En av dem är Signe Skogstjärna, guldsmed och juvelerare från Motala.
NYHET Publicerad:

Företagsklimat i fokus på Sjöstadslunch

Det bjöds in till Sjöstadslunch på Coffice i Motala. I fokus stod den årliga enkätundersökning som mäter företagsklimatet på kommunnivå, och gästade, det gjorde Svenskt Näringslivs Sofia Sjöström.