Företag tyckte till om kommunens service

NYHET Publicerad

I förra veckan samlades ett fyrtiotal företag tillsammans med politiker och tjänstepersoner i Linköpings stadshus för att prata om kommunens service till näringslivet.

Dialogmöte 2
Foto: Malin Wictorén
Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram.
Dialogmöte 1
Foto: Malin Wictorén

Att den kommunala servicen till företag ska upplevas som positiv är ett löpande och prioriterat arbete i Linköpings kommun. All feedback från företagen kring detta är av stor vikt och därför bjöd kommunen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, in företag till ett möte för att diskutera vad de tycker behöver förbättras.

– Linköping sjönk i Svenskt Näringslivs senaste ranking om företagsklimatet. Något som visar att det med rätta finns höga förväntningar hos företagen och att kommunen behöver bli bättre på att leva upp till dem. Efter att ha lyssnat på företagen idag har min syn på vad vi behöver utveckla framåt förstärkts ytterligare. Bland annat att vi behöver fokusera arbetet ännu mer mot att ha en serviceorienterad myndighetsutövning, säger Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Förutom Niklas Borg (M) fanns även Pia Carlgren, näringslivsdirektör, Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Sofia Sjöström, regionchef Linköping på Svenskt Näringsliv och ett antal andra politiker och tjänstepersoner på plats i stadshuset.

– Vi har fått många värdefulla inspel om hur vi kan bli bättre idag. Jag tar bland annat med mig företagens efterfrågan på en tydligare profilering från kommunen vart Linköping är på väg. Här kan vi ta en ledande position och utveckla platsvarumärket. Dagens möte var mycket givande och jag ser att vi behöver ha den här typen av dialog oftare, säger Pia Carlgren, näringslivsdirektör på Linköpings Kommun.

Många konstruktiva synpunkter

Ett fyrtiotal företag från olika branscher deltog i gruppsamtal med tjänstepersoner och politiker från Linköpings kommun.

Bland annat beskrev företagen att de ibland saknar återkoppling efter sin kontakt med kommunen. Generellt upplever de att de möts av en positiv attityd och en vilja att hjälpa, men att det ibland blir fel på grund av tjänstepersoners okunnighet kring företagens förutsättningar.

Stämningen i lokalen var lösningsorienterad och många bra synpunkter kom fram. Förbättringsförslagen och synpunkterna kommer att sammanställas och bearbetas av kommunen. Återkoppling kring hur servicen och bemötandet kan förbättras kommer att ske på olika sätt beroende på frågans karaktär.

– Idag har vi haft en intressant och utvecklande dialog - med bra höjd! Nu följer det viktiga arbetet med att ta hand om all feedback vi fått och på lämpligt sätt diskutera hur vi kan använda den för att förbättra vår service till näringslivet, säger Leif Lindberg, samhällsbyggnadsdirektör, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Så tyckte företagen om mötet

– Jag tycker mötet har varit konstruktivt och positivt. Utbyten som det här behövs, där man får utrymme att diskutera både övergripande frågor och detaljer, säger Johan Elwing på Intea Garnisonen.

– Bra att kommunen bjuder in oss för att lyssna på våra synpunkter. Vår grupp pratade mycket om hur kommunen kan förtydliga vart ärenden befinner sig och vem som tar beslut. Det är viktigt för oss företag att få vetskap och förutsägbarhet kring beslut och framdrift av frågor, säger Pia Carlsson på Campushallen.

– Mitt företag behöver hjälp med att bredda bilden av näringslivet i Linköping i syfte att locka hit talanger. Därför var det positivt att jag fick möjlighet att prata om det idag. Jag fick veta att kommunen arbetar aktivt med platsmarknadsföring, vilket är oerhört betydelsefullt för oss i näringslivet och där vi vill vi vara med och hjälpa till, säger Predrag Pucar, VD på Nira Dynamics.

– Bra att kommunen bjuder in till den här typen av möten. Det är viktigt för oss med citynära verksamheter att berätta hur vår vardag i stadskärnan ser ut. Köpbeteendet hos människor har förändrats och då behöver vi hjälp och rådgivning i hur vi kan utveckla våra verksamheter, säger Annelie Wahlström på Bröllopshuset.

– Att få en helhetsbild av näringslivsklimatet i Linköping, lyssna till näringslivets åsikter och vara med och påverka är angeläget, även för ett stort företag som Saab. Dessutom bra att få höra om kommunens roll i de stora perspektiven där aktiv platsmarknadsföring är ett. Saab är gärna med och bidrar till att lyfta Linköping som plats och alla de förutsättningar som finns för den som vill arbeta och bo här, säger Linn Lichtermann, ansvarig för regionala relationer på Saab.