Publikbild från Arbetsgivardagen i Linköping
Foto: Jessica Drugge

Avtalsrörelsen i fokus på Svenskt Näringslivs arbetsgivardag

NYHET Publicerad

ARBETSGIVARDAG När Svenskt Näringsliv anordnade arbetsgivardag i Linköping var det stor uppslutning från företagen med mer än 250 deltagare. Under dagen kunde företagsledarna fördjupa sig i allt från arbetsrätt till ägarskifte och hållbarhetsstrategier. Inte minst fick de med sig insikter inför vårens avtalsrörelse.

Mattias Dahl på scenen på Arbetsgivardagen i Linköping
Foto: Jessica Drugge

Mattias Dahl, Svenskt Näringslivs nye vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor, berättade om vårens avtalsrörelse då 115 centrala parter ska teckna 500 centrala kollektivavtal som påverkar över 3 miljoner arbetstagare i Sverige.

Sofia Sjöström, Svenskt Näringslivs regionchef i Östergötland, inledde dagen och presenterade det gedigna programmet för dagen, med tio intressanta föredrag att välja bland. Hon konstaterade även att de medverkande företagen tillsammans bidrar med skatteintäkter till välfärden som motsvarar 3000 gymnasielärare och 3600 poliser.

Därefter tog Mattias Dahl, Svenskt Näringslivs nye vice vd och ansvarig för arbetsgivarfrågor, vid. Han berättade om vårens avtalsrörelse då 115 centrala parter ska teckna 500 centrala kollektivavtal som påverkar över 3 miljoner arbetstagare i Sverige.

– Den svenska modellen kan sammanfattas med tre grundbegrepp: föreningsrätt, förhandlingsrätt och konflikträtt. En övervägande del av anställningsvillkoren bestäms i kollektivavtalen. Modellen bärs också upp av en hög anslutningsgrad till fack- och arbetsgivarförbund. Tidigare har de flesta arbetstagare varit anslutna till facket, men nu börjar det se annorlunda ut. Det är problematiskt när organisationsgraden droppar så som i restaurangbranschen där bara 25 procent är medlemmar i HRF.

I Sverige har vi sedan 1997 låtit industriavtalet sätta ”märket”. Det betyder att de internationellt konkurrensutsatta branschernas avtal får vara normerande och sätta en nivå som sedan de andra branscherna får anpassa sig till. Detta har lett till stabila reallöneökningar och färre konflikter.

– I alla andra länder dreglar man över vår lönesättning i Sverige och vår modell, menar Mattias Dahl.

Inför den kommande avtalsrörelsen måste det tas hänsyn till vilket ekonomiskt läge vi nu går in i, menar Mattias Dahl. Med en nedgång i ekonomin, en inbromsande industri och minskande tillväxt behöver också löneökningstakten växla ned.

– Svenskt Näringslivs utgångspunkter inför avtalsrörelsen är att företagens bärkraft bör avgöra var lönen får ligga. Vi behöver löneavtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft, ingångslöner som möjliggör att arbetsmarknaden breddas och fler får jobb samt att möjligheterna till företags- och medarbetarnära lönebildning ökar.