Vadstena lyfter 108 placeringar i rankingen

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Vadstena gör ett fenomenalt lyft i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet – från plats 192 bland landets 290 kommuner förra året till plats 84 nu. Det är alltså en förbättring med 108 placeringar.

Peter Karlsson

"Långsiktighet och dialog är A och O i arbetet med företagsklimatet", säger Peter Karlsson.

Foto: Sören Karlsson
Jessica Hallros

"Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor för företagen", betonar Jessica Hallros.

Foto: Sören Karlsson

– Enkätsvaren i Svenskt Näringslivs undersökning i våras blev en tydlig indikation på att vi är på rätt väg. Rankingresultatet ger oss en mycket välkommen bekräftelse på det, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Karlsson (M).

Han beskriver företagandet som en pulsåder i kommunen.

– Företagen skapar tillväxt och arbetstillfällen. Det blir attraktivt att arbeta och bo här och även att komma hit som besökare. Företagen genererar skatteintäkter som i sin tur möjliggör bra skolor, bra vård och annan kommunal service.

Peter Karlsson menar att det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB blivit ett effektivt sätt att kraftsamla resurserna.

Långsiktighet och dialog

– Bolagets vd Jessica Hallros gör tillsammans med sina medarbetare ett fantastiskt jobb och har på kort tid nått många mål. Långsiktighet är A och O i hela detta arbete, men det får inte göra oss rädda för att förändra och prova nya vägar. En ständig dialog med medborgare och med företag är en nödvändig komponent, poängterar han.

Sedan årsskiftet styrs Vadstena av M, S och MP. För att fördjupa dialogen med näringslivet inledde man redan efter någon månad en företagsturné, en turné som kommer att rulla vidare utan slut. Här deltar Peter Karlsson, kommunalrådet Anders Hedeborg (S), kommundirektören Madeleine Andersson och Jessica Hallros från Vadstena Turism & Näringsliv.

Lyssnar och lär

– Vi lyssnar och lär. Ibland kan det finnas irritationsmoment som ingen av oss haft en aning om. I vissa fall stöter vi på problem som kan lösas på direkten. Vi har hunnit besöka många stora och små företag. Det är viktigt att inte glömma bort de mindre företagen som betyder mycket för att få ett fungerande lokalsamhälle. Kan de växa och utvecklas är det extra roligt, påpekar Peter Karlsson.

Ett bekymmer är kompetensförsörjningen, något som Vadstena delar med många andra kommuner i Sverige. Peter Karlsson nämner också de ökande kostnaderna för den kommunala verksamheten.

– Genom ett utökat samarbete med andra kommuner kan fler dela på kostnaderna. Vi jobbar brett för att hitta många samarbetsområden.

Enkelt att pendla

Peter Karlsson påminner om att det nu för tiden går ganska enkelt att pendla inom Östergötland, något som är till fördel för alla parter.

– Det tar bara 58 minuter med bussen mellan Vadstena och Linköping och det är 30 förbindelser i vardera riktningen varje dygn.

Han tycker att det finns en positiv attityd bland många av kommunens invånare.

– Och det är en attityd som verkar smitta av sig. Det känns fantastiskt bra, framhåller Peter Karlsson.

Också företagare

Han är inte enbart kommunstyrelsens ordförande. Han är också företagare. På Valla Skattegård en knapp mil från själva tätorten driver han Valla Morötter AB.

– Jag representerar den sjätte generationen här på gården. Våra barn blir alltså den sjunde generationen, konstaterar Peter Karlsson.

På en areal på 25 hektar blir det en skörd på så där 1 500 ton morötter per år. Därutöver odlar man krondill på fem hektar av denna mycket bördiga jord som en gång varit sjöbotten.

– Jag vet hur verkligheten ser ut för en företagare, säger Peter Karlsson.

 Jessica Hallros är vd för det kommunala bolaget Vadstena Turism & Näringsliv AB och har också titeln turist- och näringslivschef. Hon anställdes en kort tid efter att detta bolag bildades för ungefär två år sedan.

Ett stort steg

– Tillkomsten av Vadstena Turism & Näringsliv AB var ett stort steg från kommunens sida för att visa att man verkligen prioriterar näringslivsfrågorna, säger Jessica Hallros.

Hon menar att denna satsning i kombination med att det skett byten på ett antal viktiga poster i kommunen lett till en nytändning som nu ger tydligt genomslag i Svenskt Näringslivs ranking. 

– Idag finns en bred samsyn och det är lätt att få gensvar för frågor som rör näringslivet. Många ser Vadstenas möjligheter, förklarar Jessica Hallros.

Näringslivet i Vadstena kommun är diversifierat. Här finns stora och små industriföretag, många tjänsteföretag, en tung besöksnäring och åtskilliga företag inom de gröna näringarna.

– Värt att notera är att nyföretagandet ligger på en hög nivå. Man är inte rädd för att starta företag. Det är ett tecken på ett gott företagsklimat, understryker Jessica Hallros.

Nära samverkan

Hon betonar att det krävs en nära samverkan mellan näringslivet och kommunen.

– Vi ligger fortfarande bara i startgroparna. Dialogen måste stärkas. Att det går bra för många företag är förstås deras egen förtjänst. Kommunens roll är att tillhandahålla bästa möjliga villkor, säger Jessica Hallros.

Vadstena förbereder sig för att expandera och öka invånarantalet. För närvarande bor det cirka 7 500 personer i kommunen, en siffra som i stort sett varit oförändrad i ett par decennier. 

– På fyra år ska 400 bostäder byggas. Vi har beredskap med mark och lokaler för företagsetableringar. Här kan du bo och verka i en historisk men samtidigt levande miljö. Vadstena har nära till vatten och vackra naturområden. Det är en region med kraftig tillväxt. Mycket talar för Vadstena, betonar Jessica Hallros.