Gruppbild
Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Rådgivare, Sten Phalm, Kina Siberg och Birgit Sturk fanns tillsammans med Biträdande regionchef, Susanne Corse och Regionchef Mitt Stockholm, Erica Sundberg på plats på Arbetsgivardagen i Västerås tidigare i höstas.

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.

Linnea Berg, Matilda Larsen och Caroline Jervinge
Foto: Hanna Johansen

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte TRRs seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline har sedan tidigare erfarenhet av stöd från TRR, vilket då var till stor hjälp.

Erica Sundberg

"Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats", säger Erica Sundberg, TRR.

Foto: Hanna Johansen

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning. Organisationen är en partsneutral stiftelse som ägs av arbetsmarknadens båda parter inom privat sektor. Deras uppdrag är att stötta uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. De hjälper även företag vid omställning och uppsägningar till följd av såväl arbetsbrist som personliga skäl i samband med ohälsa.

– Våra tjänster erbjuds till företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv och har kollektivavtal med ett tjänstemannaförbund. Med ett utbud av workshops och seminarier kan vi förbereda bland annat HR-personal och ledning för att “leda i förändring”.

TRR är en försäkringslösning. Medan ansvariga för uppsägningar kan bli stöttade under omställningsprocessen, kan uppsagda tjänstemän få stöd genom framtidscoachning och utbildning med möjlighet till studieersättning. Men, idag genomgår även TRR en omställning.

– När omvärlden står inför förändring höjer vi ribban. Vi ska vara ett smörjmedel som bidrar till rörlighet och löpande kompetensväxlingar på arbetsmarknaden. Tidigare har vi, med gott resultat, agerat i skarpt läge. Framåt vill vi vara mer av en proaktiv arbetslivscoach, utöver uppdraget att stötta efter verkställande av uppsägning.  

TRR:s arbete som stöd och resurs inför en kommande omställning påbörjas när det samverkats mellan företag och fack om att det finns ett behov i närtid. Framåt är deras vision att alltid finnas till hands för företag och anställda, framförallt via digitala hjälpmedel.

– Vår uppgift är att agera bollplank gentemot företag och fack, såväl före, som under och efter, ett formellt beslut om uppsägning har fattats. Vi ska också se till att en tjänsteman som blir uppsagd till följd av arbetsbrist eller ohälsa ska få en så bra och snabb väg tillbaka ut i arbetslivet som möjligt.

Erica och Susanne berättar att det i huvudsak finns tre vägar att gå efter uppsägning med TRR:s stöd och coaching.

– Medan ungefär 75 procent av medarbetarna går vidare till ett nytt jobb och nästan 10 procent sätter sig i skolbänken, startar runt 7 procent framgångsrikt egna företag. Möjligheterna är många!

För att vara proaktiv och rusta sitt företag inför en framtid i ständig utveckling, nämner Erica och Susanne flera strategier, bland annat att formulera en “people plan.”

– Det är viktigt att parallellt med sin affärsplan se över vilka kompetenser och färdigheter krävs av vår personal för att möta affärsplanens utmaningar. Allt som kan digitaliseras kommer digitaliseras. Allt som inte kan digitaliseras kommer att öka i värde. Det är en utveckling som kommer bli viktigt att anpassa sig efter!

På många företag kan behovet mötas genom att utveckla och utbilda sina nuvarande medarbetare. Samtidigt lyfter Susanne och Erica behovet av att som tjänsteman hålla sig anställningsbar.

– I en tid präglad av ständig utveckling behövs nyfikenhet. Vad jag utbildar mig till som ung, behöver inte alls bli det jag jobbar med i framtiden. Vi måste vara öppna för ständigt lärande!

Caroline Jervinge, HR-chef på Systemair, besökte Erica och Susannes seminarium tillsammans med sina kollegor Linnea Berg och Matilda Larsen. Caroline stod vid ett tidigare tillfälle på arbetsgivarsidan när företaget hon arbetade på gick i konkurs och berättar att stödet från TRR var till stor hjälp.

– Varken arbetsgivare eller medarbetare på arbetsplatsen hade tidigare erfarenheter från situationen som uppstår vid en konkurs. Att TRR kom in som ett opartiskt kunskapsstöd var därför till stor hjälp för alla parter!

Caroline berättar hur TRR stöttade och höll alla informerade under processen.

– Det är inte det lättaste att behöva meddela om uppsägning. Det väcker frågor och river upp starka känslor hos alla inblandade. I en sådan situation är det mycket värdefullt med opartiska stöttning för båda parter!