Kirsten Hallman Pettersson

"Offentliga verksamheter kan gå back under lång tid och ändå finnas kvar. Det kan inte vi. Om vi inte kan bära våra kostnader går vi i konkurs", säger Kirsten Hallman Pettersson.

Vårdmoms hotar omtyckt privat hälsocentral i Gällivare

NYHET Publicerad

SKATT Vid starten 2011 hade Gällivare Hälsocentral satt målet att få 3000 listade patienter, men redan första året överträffades målsättningen med det dubbla. Verksamheten är uppskattad och stabil, men en nyligen införd moms på inköp av vårdtjänster oroar. I värsta fall innebär det att hälsocentralen går back och får slå igen.

Det är full fart för Kirsten Hallman Pettersson som både är verksamhetsledare och sjuksköterska på den hälsocentral hon var med om att grunda. Precis innan intervjun för denna artikel hade hon samtal från en patient som oroade sig för corona-viruset.

– Smittskyddet har skapat en speciell rutin för att hantera det. Patienter som är oroliga – i det här fallet en person som varit på resa – behöver i vissa fall bli undersökta, så att de kan avskriva oron. För den är ju också tärande, säger hon.

Uppskattad verksamhet

Kirsten Hallman Pettersson har inte ångrat sitt beslut att starta hälsocentral. Och efter 10 år som företagare har hon tillsammans med sina 30-talet medarbetare byggt upp en uppskattad verksamhet med över 7000 listade patienter och en filial i Hakkas. God vård och en fast beslutsamhet att aldrig spara på sådant som drabbar patienter har gett hälsocentralen ett gott renommé.

– Vi vill att patienter ska välja oss, och vi ska vara så bra så att de fortsätter vara här, säger Kirsten Hallman Pettersson.

Nya momsregler riskerar överlevnaden

Men trots att verksamheten är etablerad och även genererar ett litet överskott – som nyligen återinvesterats i medicinsk utrustning – finns det orosmoln. Sedan 1 juli ifjol måste privata vårdföretagare betala moms för inhyrd personal, något som riskerar hela hennes verksamhet. Den nya regeln är en anpassning till EU, men slår orättvist.

– Det finns ingen annan bransch där företag behöver betala moms som inte samtidigt kan dra av för den på sin egen försäljning. Och offentliga hälsocentraler behöver inte betala moms på sin inhyrda personal.

Duktiga medarbetare kan tvingas bort

I Kirsten Hallman Petterssons fall handlar det inte om att hon köper stafettläkartjänster från bemanningsföretag utan om att hon knutit några erfarna, seniora läkare till sitt team.

– Det är läkare som i den senare delen av sin karriär vill ha en större frihet, och som startat eget bolag där de hyr ut sina tjänster till oss.

Läkarna har varit lång tid i organisationen och bidrar till kontinuiteten i patientkontakterna. Ändå kanske Kirsten tvingas säga upp samarbetet, om inte verksamheten ska gå omkull.

– Vi klarade förra halvåret nätt och jämnt, men på lång sikt är det inte hållbart. Jag hoppas att vi ska få en kompensation för fördyringen, men än så länge har vi inte fått veta något. Allra mest önskar jag att regeln tas bort helt och hållet.

Om den inte försvinner har hon att välja på att direktanställa läkare – något som redan är en utmaning i Norrbotten – eller i värsta fall lägga ner.

– Offentliga verksamheter kan gå back under lång tid och ändå finnas kvar. Det kan inte vi. Om vi inte kan bära våra kostnader går vi i konkurs, säger Kirsten Hallman Pettersson.