Hans Olofsson
Foto: Nelab

För att nå ut till unga i ännu större utsträckning har Nelab även haft en dialog med vuxenutbildningen och börjat kommunicera mer i sociala medier. "Målet är att rekrytera två till fyra personer direkt från skolan varje år", säger Hans Olofsson, vd Nelab.

Nelabs satsning ger resultat

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det stora rekryteringsbehovet blev starten för en mycket spännande resa för installationsföretaget Nelab med systerbolaget Comdate för att stärka varumärket som arbetsgivare.

Arbetet började för två år sedan och har redan gett ett riktigt bra resultat.

– Vi måste jobba på bred front och istället för att plocka medarbetare av varandra mellan företagen vill vi få in fler människor i branschen. Vi är en stor aktör lokalt och har därmed ett ansvar, säger Hans Olofsson, vd Nelab.

En del i arbetet med kompetensförsörjning har varit att satsa på att locka fler unga till branschen. Det har man gjort bland annat genom att synas mer i gymnasieskolorna och skapa en relation med eleverna redan tidigt i utbildningen. Tidigare i år inrättade man ett stipendium som ska delas ut årligen till en elev på Strömbackaskolans el-utbildning i Piteå. Målet är uppmärksamma branschen och att premiera goda studieresultat.

– Det viktigaste är att vi skapar ett intresse för att arbeta hos oss bland eleverna. Vi har flera affärsområden som inte kräver el-behörighet men där el-utbildningen är en bra grund, det gäller att vi når ut med sådan information. Vi försöker också få in fler tjejer i branschen.

För att nå ut till unga i ännu större utsträckning har Nelab även haft en dialog med vuxenutbildningen och börjat kommunicera mer i sociala medier.

– Det är andra saker som är viktiga för den yngre generationen. För dem är det viktigt att vi är ett företag som tänker på jämställdhet, på miljön och har en schysst vision. Det handlar inte bara om fina lokaler och höga löner. Vi gör saker som bidrar till en bra gemenskap som till exempel att vi bjuder på frukost varje fredag.

Satsningarna på att stärka arbetsgivarvarumärket har gett en bra respons. De senaste två åren har man gått från 90 till 110 anställda. Intresset för att göra praktik hos Nelab har också ökat rejält.

– I höst har vi bland annat anställt två lärlingar inom el, samt ytterligare en person från Strömbackaskolans avgångsklass och en person från yrkeshögskolan. Målet är att rekrytera två till fyra personer direkt från skolan varje år.

Kompetensförsörjning och att behålla och locka ny personal, både unga och personer med erfarenhet från branschen, är den största utmaningen för framtida tillväxt.

– Visst ska vi marknadsföra oss mot kunder och det gör vi. Men för tillfället är det ännu viktigare att vi lyckas rekrytera och se till att vi har kompetenta och duktiga medarbetare. Just nu satsar vi dessutom på att höja kompetensen och vidareutbilda vår befintliga personal. Om vi har duktig och kompetent personal som gör ett bra arbete då kommer det fler jobb.