Åsa Allan
Foto: Pär Bäckström / pbfoto.se

Gruvchefen tänker nytt – vill rekrytera utanför boxen och anställa språklärare

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Från konkurs till framtidstro – Kaunisvaara-gruvan i Pajala producerar åter för fullt. Ny affärsmodell och gynnsammare malmpriser ger luft åt gruvbolaget Kaunis Iron som nyanställer i hög takt. Platschef Åsa Allan berättar att bolaget planerar ett annorlunda projekt för kompetensförsörjning.

Det är inte många gruvbolag som har språklärare på sin lönelista, men det kan snart bli fallet på Kaunis Iron i Pajala. Gruvan har på bara 1,5 år gått från noll till 350 sysselsatta i gruvföretaget och dess partnerbolag, och tillväxten väntas fortsätta.

– Pajala är en glesbygdskommun med 6 300 invånare, så det är en utmaning att rekrytera. Vi vill anställa lokalt, så långt det bara går, för då betalar man skatt och bidrar till samhället här, förklarar Åsa Allan.

För att vara gruvchef har Åsa Allan en lite annorlunda bakgrund. Hon har förvisso doktorerat inom malmgeologi, och varit seniorgeolog i Northland Resources som drev gruvan fram till den omtalade konkursen 2014. Men hon har också varit kommunchef i Pajala i två år, och på den tiden hunnit skaffa nya insikter:

– Jag har insett hur svårt det är att få landsbygdskommuner att gå ihop. Det krävs nära samverkan mellan företag och kommun och förståelse för varandras roller. Vi som är privata arbetsgivare i glesbygden får tänka annorlunda, säger hon.

Vill undvika fly in/fly out

Åsa Allan vill inte att Kaunis Iron ska bemannas med veckopendlare som flyger in. Men hur ska rekryteringen gå till när det bara finns ett visst antal invånare i kommunen och de till slut inte räcker till att fylla kompetensbehoven?

– Vi har flera med utländsk bakgrund som flyttat hit. De har inte samma förutfattade meningar om Pajala som svenskar. Och så har vi rekryterat medarbetare i Finland, säger Åsa Allan.

Nyinflyttade och gränspendlare får alltså hjulen att snurra i Kaunisvaara – men det skapar nya utmaningar: språket. För hur skapas ett bra arbetslag av individer som har svårt att kommunicera med varandra? Åsa Allan konstaterar att vanlig SFI-undervisning med heltidsstudier inte fungerar för dem.

– De som kommer upp hit vill börja jobba direkt. Så vi tittar på en idé om att anställa en egen språklärare, som kan ta fram kurser utifrån våra verksamheter och vårt vokabulär.

Ambitionen är till och med lite större än så. Att ha en egen lingvist är en pusselbit, men Kaunis Iron och Pajala kommun har nyligen sjösatt ett samarbetsprojekt för att se om de tillsammans kan bli bättre på att ta emot nyinflyttare och få dem att bo kvar.

– Vi är i startgroparna och allt är inte beslutat. Kommunen rekryterar just nu en projektledare, så snart kan vi börja arbeta mer konkret med de här frågorna.

Satsar på utökad produktion

Samtidigt pågår verksamheten för fullt i gruvan. Med gynnsam utveckling av malmpriserna och stärkt efterfrågan för Kaunisvaara-gruvans höghaltiga råvara pekar kurvorna åt rätt håll. Men det finns orosmoln.

– Under hösten har man kunnat se en avmattning i efterfrågan i Europa medan andra delar av världen fortfarande går starkt. Vi följer det noggrant men har en geografisk spridning på våra kunder som gör att vi känner oss trygga. Vi söker just nu miljötillstånd för att utöka med två nya gruvor.