Energiprogrammet i Kalix bäst i Norrbotten

NYHET Publicerad

UTBILDNING I Norrbottens län ska cirka 2 600 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Hans Andersson

Hans Andersson

Bland annat framgår vilka program där eleverna har högst medianinkomst fem och tio år efter avslutad utbildning.

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna fått ett jobb. Skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammen och skolorna är störst efter fem år, men även efter tio år är de påtagliga, säger Hans Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Norrbotten

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. De som har läst energiprogrammet på Furuhedsskolan i Kalix har både högst andel som är i arbete och hög medianinkomst fem år efter gymnasiet.

Andra program som uppvisar goda resultat fem år efter gymnasiet är energiprogrammen på Välkommaskolan i Gällivare och Strömbackaskolan i Piteå. Tio år efter gymnasiet är det industriprogrammet på Hjalmar Lundbohmsskolan i Kiruna som toppar listan, följt av industriprogrammet på Välkommaskolan.

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse. Men det är också viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både inkomst och möjligheterna att få jobb, säger Hans Andersson

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl