Kent Johansson
Foto: Petra Alvstrand

Boverkets byggregler skapar fritt utrymme för olika tolkningar av tjänstepersoner vid kommunerna. Det är en utmaning för hustillverkarna och blir kostsamt för kunderna menar Älvsbyhus vd Kent Johansson.

Byggregler: Tjänstemännens tolkningar retar hustillverkare

NYHET Publicerad

REGELTILLÄMPNING Att kommunerna tolkar Boverkets byggregler olika har hustillverkarna flaggat för under en längre tid. För Älvsbyhus, som är Sveriges största hustillverkare, skapar det stora utmaningar.

– Vi märker med jämna mellanrum av hur byggreglerna tolkas olika av kommunerna. Det är inte hållbart. Kompetensen varierar i olika kommuner och man kan se ett mönster där tjänstepersoner med lång erfarenhet generellt utför sitt arbete på ett mer rationellt sätt. För att uppnå hus, som byggs hållbart och fraktas med miljövänliga transporter måste det finnas ett tydligt och långsiktigt regelsystem, säger Kent Johansson, vd Älvsbyhus.

Det är flera av byggreglerna som tolkas olika mellan kommunerna allt från energikrav till bullernivåer.

– Det som är mest frustrerande är att det ibland kan handla om en enskild handläggares tyckande som går före detaljplanens krav. Om vi ska anpassa våra hus efter varje enskilt fall bygger vi inte längre rationellt och effektivt och då blir prislappen en annan vilket drabbar kunderna.

Regelverket för nyproduktioner är idag mer omfattande än någonsin samtidigt som det ställs betydligt lägre krav på befintliga byggnader, vilket skapar en osund konkurrens menar Kent Johansson.

– Det är viktigt att se över regelverket för befintliga byggnader när det kommer till exempelvis energikraven för att vi ska kunna verka på samma villkor.

En annan sak som Kent Johansson efterfrågar är en översyn av Plan- och bygglagen. De kommunala byggavgifterna har mer än fyrdubblats de senaste 25 åren.

– Plan- och bygglagen har blivit för byråkratisk och kostsam för kunderna. Politikerna behöver se över planmonopolet som kommunerna har för att motverka att priserna fortsätter att trissas upp.

Han lyfter också fram att det hade varit gynnsamt för hustillverkarna i Sverige att ha enhetliga byggregler inom hela Norden. Älvsbyhus har verksamhet i Sverige, Norge och Finland.

– Länderna har många bra saker att lära sig av varandra och ett mer enhetligt regelverk i Norden skulle vara fördelaktigt för alla, både leverantör och kund.