Per Ribacke KSO

Vi ligger bra till mitt i södra Sverige med en väl utbyggd infrastruktur

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu Per Ribacke (s) i Alvesta är inte ny på jobbet, men vi har ändå samtalat med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.

Du går in i din andra mandatperiod; Hur känns det?

Det känns spännande och det infaller en viss trygghet. Till stora delar kan man dra nytta av den erfarenhet man tillskansat sig. Samtidigt är man enormt ödmjuk inför uppdraget.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

Vi har ett mycket starkt och näringsliv med duktiga företagare vilket inte minst visas av att vi vunnit Bästa tillväxt i länet två av de senaste tre åren. Vi ligger bra till mitt i södra Sverige med en väl utbyggd infrastruktur och komplettas av Växjö med deras tjänsteutbud.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

Det gör att företagen kan utvecklas och fler få jobb. Vi kan samtidigt tillsammans med näringslivet driva kommunen framåt och också locka nya företag att komma till oss.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun? 

Vi har en näringslivsstrategi där vi ringat in fem fokusområden som vi jobbar med och de handlar bla om tillväxt, kompetensförsörjning, ett bra företagsklimat och vår attraktivitet som kommun.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet? 

De viktigaste bitarna för oss är att jobba med att skaffa fler bostäder så att fler kan bo i kommunen och att företagen på så sätt kan trygga sin kompetensförsörjning. Vi är redan bra idag men ska fortsätta att jobba vidare med att förbättra vår service till näringslivet ytterligare och skapa ett ännu bättre företagsklimat. Sedan ska vi vara snabba med att kunna ta emot nya etableringar och locka nya företag till oss, vi har redan en bra beredskap och är välförsedda med ledig verksamhetsmark i mycket bra läge utmed riksväg 25.