Collage Uppvidinge kommun

Vi gör allt för att tillgodose näringslivets behov

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Niklas Jonsson (S) i Uppvidinge är en av dessa. Vi tog ett snack med honom om hur han ser på företagsklimatet och näringslivet i hans kommun.

Du är ny på jobbet, hur känns det?

Det känns bra. Visst är det utmanande och mycket att göra. Jag har hållit på i politiken i 25 år, men med en time-out de senaste två mandatperioderna. Jag känner mig mycket förväntansfull att ta mig an det förtroende som både väljarna och partiet visat. Jag tror att mina erfarenheter från att i 13 år ha drivit möbel och inredningsbutik ger mig förståelse och insikt. Jag kan relatera till kämpandet, handelns utmaningar och att driva verksamhet i glesbygd. Det är personliga erfarenheter jag tar med mig in i det politiska arbetet.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

Uppvidinge har så många duktiga och modiga entreprenörer. Det finns en stor bredd i kommunens näringsliv, stora, små och i varierade branscher. Det är mycket intressant att se hur företagen satsar. Jag har mycket höga tankar om näringslivet, och jag tror på dem. De sitter inte och avvaktar, utan satsar.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

Det är motorn i ett fungerande kommun. Kommunen är en serviceorganisation för invånare, näringsliv och andra berörda. Ett gott klimat krävs för att vi ska kunna utveckla hela kommunen. Kommunens roll är att skapa förutsättningar.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

Nej, inte några mål kopplat till Svenskt Näringslivs ranking. Men vårt tydliga mål är att göra allt för att tillgodose näringslivets behov. Det handlar konkret om mark och exploatering och om att vara i fas med översiktsplaner. Det är ett långsiktigt arbete.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

  1. Vi ska skapa förutsättningar så att företagen kan växa.
  2. Boendemöjligheterna måste öka så att företagen kan hitta personal att rekrytering.
  3. Fokus på kompetensförsörjning. Utbildningar anpassat till näringslivet.