kvinna på toppen av ett berg

Företagen har tyckt till

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT 31 000 företag har svarat på den årliga undersökningen kring det lokala företagsklimatet i landets 290 kommuner. I Kronobergs län är det 819 företag som gett sitt omdöme om sina hem kommuner i en rad frågor.

Generellt sett så ökar kommunernas snittbetyg i hela riket sedan förra året och Kronoberg län ligger som helhet på näst högsta placering i landet. I nästan alla frågor ligger länet över rikssnittet även om det finns stora variationer mellan kommunerna.

Johnny Rönnfjord 2

Johnny Rönnfjord, bitr regionchef Svenskt Näringsliv Kronoberg

Foto: STEFAN TELL

– Svårigheter med att få tag på medarbetare med rätt kompetens, krångel vid upphandlingar är något vi hör ständigt när vi träffar våra medlemsföretag, och det bekräftas nu igen i enkätsvaren, säger Johnny Rönnfjord, bitr. regionchef på Svenskt Näringsliv.

Av länets åtta kommuner är det fyra som får högre betyg från företagen jämfört med förra året. Tre kommuner får lägre och en kommun få samma sammanfattande omdöme som förra året.

Markaryd får även i år det högsta betyget i länet på det sammanfattande omdömet, även om det är ett litet tapp i jämförelse med förra året. Störst ökning står Alvesta för, om än från en låg nivå så är det roligt att se att trenden håller i sig.

– Det är oroande att se att Tingsryd fortsätter tappa. Företagens omdömen ligger under rikssnittet i nästan alla frågor, och det är inte bra. Här krävs det krafttag tillsammans för att förbättra företagsklimatet, säger Johnny Rönnfjord

Undersökningen ligger till grund för rankingen som presenteras den 2 oktober.

Mer finns att läsa om resultatet i bifogade filen och på www.foretagsklimat.se

 

Ladda ner