Ulrica enkät

Ta chansen att förbättra företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT  I januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.

Elisabet Angelin, Tomas Buss AB, Borgholms kommun är en av de som tar chansen att påverka genom vår årliga enkät om det lokala företagsklimatet. Om du är en av dem som fått den i dagarna så vill hon uppmana dig att göra detsamma.

Tomas_Buss__05

Elisabet Angelin, Tomas Buss AB

Foto: Christer Tille

– Svenskt Näringslivs undersökning ger ett bra underlag för kommunerna att faktiskt höra med företagen hur man upplever företagsklimatet. Det finns både ros och ris i omdömena från företagen som syftar till att förbättra villkoren för företagen i dialog med kommunen, säger Elisabet Angelin.

När Svenskt Näringsliv i början av 2000-talet började undersöka och mäta det lokala företagsklimatet var det långt ifrån alla kommuner som arbetade med lokala näringslivsfrågor. I dag är undersökningen en naturlig del av många kommuners strategiska arbete med att skapa bättre villkor för företagen.

– Vi har dialoger med företagare, politiker och kommunala tjänstemän i alla länets kommuner om resultatet. Viktigt att se nuläget och diskutera vad som kan göras bättre för att vidareutveckla företagsklimatet. Enkäten blir ett bra verktyg för att förbättra, säger Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv.

Titta i din mailkorg om du är en av de som fått enkäten, ta i sådana fall chansen att svara då det är till stor hjälp i vårt gemensamma mål och arbetet som leder dit.

Information om de uppdateringar som görs i årets enkät kan ni läsa om här Företagarenkäten uppdateras

Den 26 maj publiceras undersökningarnas resultat på www.foretagsklimat.se och i september kommer den stora rankingen där landets 290 kommuner bedöms i jämförelse med varandra.