Några tankar i semestertider

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Skol- och sommaravslutningar har avlöst varandra och det har blivit dags att summera mina första terminer på Svenskt Näringsliv. Ett fantastiskt arbete med många spännande möten.

Dags för verkstad, vi knyter ihop säcken
IMG_E2086
Martin Tunström, Barometerns politiska chefredaktör, Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv, Amelie Langby, opinionsbildare Svenskt Näringsliv och Jonas Fryklund ekonom Svenskt Näringsliv, deltog då Svenskt Näringsliv arrangerade ett möte för företagare, riksdags- och kommunpolitiker från Kronobergs- och Kalmar län.
IMG_8420
Företagare och politiker i diskussioner på slottet.
IMG_E2096
Johnny Rönnfjord, bitr regionchef.
sn_event_påsikt_080
Företagare från länen träffade i Stockholm våra riksdagsledamöter och diskuterade bl a kompetensbrist.
Göran Grahn
Hur bra går det egentligen för Sverige? Nationalekonomen Göran Grahn, Svenskt Näringsliv, mötte företagen på temat ekonomi.
Tingsryd Upphandling IMG_202112
Hur undviker vi osund konkurrens i våra kommuner? Göran Grén, expert på konkurrensfrågor på Svenskt Näringsliv.
Edward Hamilton WTC
Seminarie om LAS, ny arbetslivsmodell ska lösa låsningar sa Edward Hamilton arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
Maria Sunér Fleming
Ska vi klara omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av miljö och klimat krävs det en global samverkan på många områden, sa Maria Sunér Fleming, avdelningschef för hållbarhet och infrastruktur inom Svenskt Näringsliv, när hon träffade företagare i regionen.
LOU Ohamn 1
Upphandlings möte har arrangerats med konkreta tips, med Ellen Hausel Heldahl, expert på LOU från Svenskt Näringsliv.
Föreläsare under dagen
En mycket välbesökt arbetsgivardag tillsammans med våra medlemsorganisationer i Kosta.
samling
Arbetsgivardag i Kosta.
Maria Närstad Rosvall och Robin Ljungar
Maria Närstad, som driver Närstads Väskor AB och Robin Ljungar, hållbarhetschef i Trä- och Möbelföretagen (TMF), som höll i ett seminarium om Agenda 2030.
collage Cecilia Leijon
Cecilia Lejon, rådgivare PWC och tidigare arbetsmarknadschef i Trelleborg, föreläste om Trelleborgsmodellen vid inspirationsdagen i Kristianstad för kommunala politiker och tjänstemän från södra Sverige.
AA12
Företagsbesök på Profilgruppen, då vår vd Jan-Olof Jacke besökte regionen.
AA21
Media - en del av jobbet.
AA13
Vår vd Jan-Olof Jacke, fick tillfälle att träffa representanter från flera olika delar av vårt näringsliv och många aktuella frågor lyftes.
AA20
ICON DSC04673, Jacke, Bromander Srjernqvist
Besök på ICON.
ICON 2019-04-03 14.44.47
Vd besök.
Alwex
I samband med Jan-Olof Jackes besök anordnades ett frukostmöte för åkerinäringen tillsammans med Transportföretag.
Alwex2
mm3
Martin Clarstedt och Markus Svensson från Tillväxt och Tillsyn träffade ett flertal politiker och tjänstemän från Kronobergs och Kalmar län och berättade om Rättviksmodellen. Ett nytt möte planeras till hösten.
rattvik4
Näringslivslunch3
I samband med den regionala UF mässan ”Entreprenörskap på riktigt”, samlades företagare på näringslivslunch, som arrangerades i båda länen, under temat "Hur skapar vi framtidens arbetsplats genom schyssta attityder och samhällsnytta?"
IMG_2615
Regionala UF mässan i Kronobergs län "Entreprenörskap på riktigt" i Älmhult.
IMG_0354
UF företaget WoodStone, Hannah Martinelle och Josefin Andersson från Kronobergs län, gick hela vägen under SM till delad silverplats i kategorin årets företag.
collage UF SM
Linn Axelsson Mann från UF-företaget In That Case UF blev blev årets säljare och i kategorin årets hantverkare under SM i Stockholm gick till Josef Oskarsson, båda från Kalmar län.
IMG_0266
Dags för Verkstad - Företagsbesök tillsammans med företagare och politiker på Vida Vislanda.
IMG_0261
Vida Vislanda.
181207_wexiodisk_0006
Dags för Verkstad - Företagsbesök tillsammans med företagare och politiker på Wexiödisk AB. Det är viktigt att vi höjer statusen på industriarbete.
IMG_0321
Wexiödisk AB
IMG-3010
Wexiödisk AB
IMG_0299
Hur mycket skatt bidrar vi igentligen med? Räkna ut ditt "välfärsavtryck". Ulrica Bennesved regionchef och Robert Kroon, ägare, vd och kock på Öjaby Herrgård.
IMG_0131
Dags för verkstad - Företagsbesök på Formpress AB i Färjestaden.
IMG_0129
Formpress AB.
IMG_0184
Ulrica Bennesved och vd, chaufför tillika SME ledamot, Elisabeth Angelin, Tomas Buss i Köpingsvik.
IMG_0175
Dags för verkstad - Besök på Trelleborg Sealing Solutions AB i Kalmar, med tystnad som affärsidé.
IMG_0227
Lunchmöte på Kött & Bar i Kalmar.
IMG_2394
En kväll i juni. Vi knöt ihop säcken med några goda exempel.
IMG_0373
IMG_0377
IMG_0389
Laila Naraghi (s) riksdagsledamot från Oskarshamn, Sven-Erik Mattsson, miljöchef på Saft och Daniel Nordh fackrepresentant på Saft. Det går att påverka beslut tillsammans och få till en förändring.
Oliver rosengren (m)IMG_2395 (004)
Oliver Rosengren (m) kommunalråd i Växjö. Berättade hur riktiga jobb skapas för den som står långt ifrån arbetsmarknaden.
IMG_0421
Representanter från Dackarna Målilla.
IMG_0436
Richard Teern och riksdagsledamot Laila Naraghi (s) diskuterar.
IMG_2324 Bege mfl
IMG_0428
En kväll i företagsamhetens tjänst.
skön sommar2

Bildspel från årets aktiviteter, ett axplock som en påse smågodis.

Ibland får jag frågan, vad gör du egentligen på ditt jobb? Det korta svaret är, påverkar för att göra företagens vardag och förutsättningar lite bättre, lite enklare, ett steg i taget. Går det att sammanfatta och beskriva allt vi gör? Kan vi mäta hur och om vi påverkat saker i rätt riktning?

Nja, förändring tar och måste få ta tid och det finns sällan några quick fix. Dialog, kunskap och vilja att förstå varandras förutsättningar är goda byggstenar.

Viktiga reformer

Näringslivet går bra och vi har upplevt och upplever en högkonjunktur som sällan skådats tidigare. Den globala ekonomin har visserligen börjat sakta in men vi ser inga dramatiska fall utan mer som en stilla avmattning. Företagen i vår region tro på fortsatt på expansion i sina verksamheter i såväl nyanställningar som nyinvesteringar. Så långt bara sol på himlen men det finns ett och annat moln.

Sverige är i behov av omfattande reformer på flera områden.

Konjunktursvängningar är inte näringslivets största utmaningar, istället uppger företagen kompetensbristen som ett av de största tillväxthindren och bostadsbristen spär på den problematiken ytterligare. För det första har Sverige ett för lågt byggande, för det andra måste befintligt bestånd utnyttjas bättre en större flexibilitet i systemet och för det tredje har vi för höga byggkostnader. För att behålla och stärka svensk konkurrenskraft måste stora satsningar göras i infrastrukturen.

På skolans område behövs också ett antal långsiktiga reformer för att höja kunskapsresultaten.

Många företag har svårt att hitta nya medarbetare med rätt utbildning och erfarenheter, samtidigt finns det arbetslöshet inte minst bland unga. Den dåliga matchningen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan visar hur viktigt det är med utbildningsval som fungerar på arbetsmarknaden. Vi behöver utöver förbättrad måluppfyllelse i hela skolsystemet, förbättringar i lärlingssystemet, förenklingar för företag att ta emot praoelever, höjd attraktionskraft i yrkesutbildningar för att bara nämna några exempel.

En annan viktig fråga är att ge så många ungdomar som möjligt möjligheten att driva UF företag under sin gymnasietid. Sverige behöver fler entreprenörer som vågar och satsar framåt.

Arbetsrätt

Flera företag vittnar om att ”får vi bara tag i rätt person utbildar vi dem själva” men vad är rätt lön under utbildningsperioden och vem ska betala? Vi behöver lägre trösklar in på arbetsmarknaden. LAS behöver göras om i grunden och att frågan nu utreds är ett steg i rätt riktning men vi anser att utredningens uppdrag är alltför begränsat. LAS handlar inte bara om turordning, företagens möjlighet att säga upp på grund av personliga skäl måste förbättras. Vi behöver hitta en lösning som stärker såväl merbetarnas trygghet och företagens flexibilitet. Vi behöver ett regelverk anpassat till dagens arbetsmarknad.

En glädjande förbättring i arbetsrätten är att riksdagen innan midsommar beslutade om utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal. Med detta på bordet kommer kostsamma konflikter som tex vårens hamnkonflikt kunna undvikas. Vi måste göra allt vi kan för att stärka våra företags konkurrenskraft.

En ödesfråga för oss alla är miljö och klimatet, här kan näringslivet bidra och vara motor i det fortsatta viktiga arbetet. Vi ska lägga skam och symbolpolitik åt sidan och satsa på innovation och fortsatt forskning för att hitta tekniska lösningar så vi kan ligga i framkant i den globala konkurrensen. Vi måste investera i infrastruktur och kompetens. Tror vi kommer se mer av en cirkulär ekonomi, dvs mer återvunnet material och ökad livslängd framöver, men för att uppnå det krävs nya affärsmodeller.

Konkurrens på lika villkor; Sverige ska givetvis ligga i framkant men inte regleras så hårt att våra svenska miljömedvetna företag konkurreras ut av utländska företag med mindre miljökrav vilket resulterar i en större miljöpåverkan på sista raden, det vinner ingen på.

Ett gott lokalt företagsklimat är en förutsättning för att våra företag ska kunna växa och utvecklas. Detta mäter vi på Svenskt Näringsliv årligen och i år har över 30 000 företagare i landet svarat på enkäten. Det ger oss ett bra underlag för såväl oss som för politiker, tjänstemän och företagare.

Nytt för i år är att vi mäter hur nöjda företagen är med kommunens myndighetsutövning. Här blir det tydligt att kommunerna behöver ha ett större kundfokus, tex behöver det blir mer tydligt hur avgifter beräknats så företagen vet vad de betalar för. Dialog och bemötande behöver också förbättras.

Upphandling är en annan fråga som tenderar att få lågt betyg i flera kommuner. Samtidigt som kommun Sverige står inför stora tuffa ekonomiska tider, stora demografiska utmaningar kan vi konstatera att miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. 70-100 miljarder enligt en ny kartläggning. Det offentliga ska använda varje skattekrona klokt, effektivt och med respekt.

Vad gör vi?

Listan av utmaningar kan göras lång, vad har vi i regionen för Svenskt Näringsliv gjort för att svara upp mot alla de utmaningar som beskrivit? Som jag skrev inledningsvis, göra förutsättningarna lite bättre och lite enklare, ett steg i taget, det är jobbet.

Företagsbesök är en grundsten i vår verksamhet. Att träffa företagare och få lära oss om era verksamheter och förstå era utmaningar ger oss en ovärderlig kunskapsbank i vårt dagliga påverkansarbete. Vi har under våren träffat merparten av våra 20 kommunledningar i Kalmar- och Kronobergs län och samtalat om flera av punkterna som tidigare nämnts. Vi träffar regelbundet region- och riksdagspolitiker för att på alla nivåer skapa kunskap och förståelse för företagens vardag, arbeta för ett bättre lokalt företagsklimat, bättre myndighetsutövning och minskat regelkrångel.

Sen valet i höstas har vi arbetat med kontakter mellan företagare och politiker under det lite skämtsamma namnet Dags för verkstad. Nu är det dags för att göra verkstad av alla förslag och genomföra reformer så våra företag kan växa, utvecklas och blomstra. Vi började i januari med en kväll på slottet där företagare och politiker tillsammans diskuterade behovet av reformer tillsammans med experter från Svenskt Näringsliv, Jonas Frycklund och Amelie Langby. Martin Tunström politisk chefredaktör på Barometern reflekterade över regeringsförklaringen och det politiska läget.

Vi har arrangerat seminarier med våra experter inom olika områden. Göran Grahn, nationalekonom Svenskt Näringsliv mötte företagare på temat ekonomi, Hur bra går det egentligen för Sverige? Edward Hamilton höll ett seminarium om utvecklingen av LAS och reformer inom arbetsförmedlingen. Maria Sunér Flemming, pratade om omställningen klimatutmaningarna och omställningen till cirkulär ekonomi. Göran Gren expert på konkurrensfrågor pratade om osund konkurrens.

Tillsammans med våra förbund arrangerade vi en välbesök arbetsgivardag i Kosta med flera uppskattade föreläsningar, 23 oktober är det dags för nästa arbetsgivardag – save the date!

Vi fick under april besök av vår VD Jan-Olof Jacke, han fick tillfälle att träffa representanter från flera olika delar av vårt näringsliv och många aktuella frågor lyftes. Allt för att ge en så bra och tydlig bild av regionen och frågorna som ligger högt på agendan.

Många företag vittnar om behovet av en minskad regelbörda och en förbättrad myndighetsutövning. Här arbetar vi för att fler kommuner ska införa den sk Rättviksmodellen eller motsvarande. En bättre dialog och en tydligare avgiftsmodell för tillsyn. Som ett led i detta arbete bjöd vi in till en dag tillsammans med Tillväxt och Tillsyn. Bra diskussioner som lett till steg i rätt riktning i flera kommuner och under hösten planerar vi uppföljande möte på samma tema.

Välfärd måste skapas innan den kan fördelas – att påvisa hur mycket våra företag bidrar med i form av skatteintäkter och hur mycket det faktiskt räcker till. Självklart och uppenbart kan man tycka men vi får aldrig underskatta behovet av att ständig belysa vikten av välmående företag. Har du inte redan räknat ut hur mycket just ditt företag bidrar med, gör det på www.välfärdsskaparna.se  och sprid ditt avtryck.

I maj fortsatte vi på temat Dags för verkstad, under ett par dagar genomförd vi gemensamma företagsbesök i länen. Ett stort antal företagare och politiker deltog vid flera företagsbesök och diskuterade allt mellan dopad valuta, brexitoro, myndighetsutövning, kompetensbrist och behovet av minskat regelkrångel. Förbättra och förenkla, det är så vi gör, dialog och kunskap, ett steg framåt, ibland två.

Vi avslutade temat med just verkstad, en kväll i juni, i företagsamhetens tjänst. Vi knöt ihop säcken med några goda exempel, Oliver Rosengren, kommunalråd (m) pratade om Växjölöftet och Magnus Gunnarsson, KSO (m), om Ljungbys förbättrade företagsklimat. Laila Naraghi, riksdagsledamot (s), berättade tillsammans med SAFT hur de lyckats påverka ett EU direktiv och sensmoralen; det går att påverka men kräver tålamod, kunskap och en rejäl portion hårt arbete.

Ha en skön sommar!

Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter. Nu vill vi alla här på Svenskt Näringsliv Kalmar och Kronoberg önskar er alla, företagare, politiker och tjänstemän en riktigt härlig och skön sommar – njut – livet är det som pågår.

Håll utkik på vår Facebook sida, hemsida och kalendarium, där kan du följa vad vi har på gång. Vi försöker hinna med så många företagsbesök som möjligt, vill du ha besök – kontakta oss!

Vissa betraktar den privata företagsamheten som en farlig tiger som måste skjutas. Andra betraktar den som en ko som är till för att mjölkas. Allt för få inser att den är hästen som drar hela lasset ” Winston Churchill”

Sommarhälsningar