Collage Vimmerby

Kommer att göra mitt yttersta för att infria förväntningarna

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Efter valet är det många politiker som är nya på sina jobb. Därför har vi gett oss ut för att träffa, samtala, lyssna och föra dialog med dem som styr i kommunerna nu. Ingela Nilsson Nachtwei (c) i Vimmerby är en av dessa. Vi tog ett snack med henne om hur hon ser på företagsklimatet och näringslivet i sin kommun.

Du är ny på jobbet som KSO i Vimmerby kommun Hur känns det?

– Utvecklande, utmanande, intressant och inspirerande. Jag är tacksam och ödmjuk inför det förtroende som väljarna gett vårt parti. Jag kommer att göra mitt yttersta för att infria de förväntningar som väljarna och medborgarna har på oss.

Vad är dina tankar om näringslivet i din kommun?

– Vimmerby kommun har många många skickliga och erfarna företagare men även många nya och engagerade företagare. Kvinnor, män, unga och äldre. En bred palett av företagare. Kort sagt så har kommunen ett fantastiskt näringsliv som präglas av tillverkningsindustri, småföretagande och handel. Regionen är den gjuteritätaste i hela Europa (Ljunghälls, Svensk Tryckgjutning m.fl) men det finns även många företag inom livsmedelsindustri (Arla, Åbro, Orkla/Frödinge m fl) , träindustri (Boklok, Vimmerbyhus, MIR, RM-snickerier m fl) och media/tryckeri (V-tab, Roxy, Mediapartner, Effect m.fl) . Det finns även många framgångsrika företag inom de gröna näringarna (jord- och skogsbruk) Besöksnäringen är expansiv med Astrid Lindgrens Värld som motor och där finns ett växande antal besöksnäringsföretag.

Hur gynnar ett gott företagsklimat utvecklingen i din kommun?

– Ett gott företagsklimat ger kommunen ett gott rykte och goda förutsättningar att stärka företagsamheten och befintliga företag men även locka flera företag till kommunen. Ett gott företagsklimat innebär god samverkan mellan kommun och företag vilket jag ser som en förutsättning för kommunens tillväxt och attraktionskraft. Samverkan mellan föreningslivet, företagen, kommunen och medborgarna är ett fokusområde under mandatperioden.

Har ni satt några mål kopplat till företagsklimatet i er kommun?

– Ja, vi har sagt att vi vill öka med 100 placeringar under mandatperioden och vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att nå det målet. Ett företagsbesök i veckan ska vi genomföra vilket innebär att 200 företag ska besökas under mandatperioden. Syftet är att lyssna in företagens behov i tidigt skede samt stötta med kompetensförsörjningsinsatser utifrån företagens behov mm.

Vad är dina tre viktigaste åtgärder/prioriteringar som rör näringslivet och företagsklimatet?

– Vi har redan initierat ett arbete för att stärka infrastruktursatsningar i kommunen via regionen och även via nationella kontakter inkluderat bredbandsutbyggnaden. Vi har sammanställt att det under de närmaste åren kommer att göras investeringar med över en miljard i de lokala företagen vilket vi nu kommunicerar för att påverka så att våra vägar och järnvägar prioriteras. De investeringar som kommer att göras är mycket beroende av en bra infrastruktur. Ett exempel är Boklok som nu investerar 250 miljoner i fabriken i Gullringen. De tillverkar modulhus som transporteras på väg till olika delar av Sverige.

– Vi har också en stor satsning på förbättrad kompetensförsörjning via Campus i Småland tillsammans med två av våra grannkommuner. Syftet med den satsningen är att få till fler högskoleutbildningar kopplade till behoven hos vår lokala arbetsmarknad. Målet är att skapa 200 högskoleplatser i Vimmerby kommun under den kommande 3-årsperioden. Det är en viktig åtgärd för att förbättra kompetensförsörjningen.

– Den tredje åtgärden är att se till att det byggs bostäder så att de som redan bor här och de som flyttar hit för arbete kan bosätta sig i ett boende efter sina önskemål. Bättre dialog och kommunikation mellan kommunen och näringslivet är en förutsättning för kommunens utveckling.