bild över Kalmar s gamla del

Hög nivå i Kalmar

NYHET Publicerad

RANKING Smålandslunchen, och Ölandslunchen, är en turné som Svenskt Näringsliv åker på tillsammans med våra kollegor från Företagarna och Almi. Det är en serie möten som hålls i länets alla kommuner där information- och dialog står i fokus. Startskottet för årets upplaga skedde i Kalmar.

– Kalmar kommun fortsätter hålla en hög nivå i rankingen av företagsklimatet, trots att man tappar en placering. Detta beror helt uteslutande på att konkurrensen mellan kommuner som arbetar aktivt med förbättringar av företagsklimatet har ökat, säger Svenskt Näringslivs bitr. regionchef Johnny Rönnfjord.

I årets ranking stiger företagens bedömningar inom flera frågor. Det är positivt att se att företagen uppfattar att politikernas attityder blivit bättre, och även skolans attityder stiger, för att nämna några. Något som kommunens politiker, tjänstemän och företagare gemensamt behöver arbeta vidare med är varför servicen till företagen och tillämpning av lagar och regler sjunker. Det är tråkigt att se att företagen i Kalmar tycker att medias attityder blivit sämre. Vad är det som ligger bakom den förändringen?

Det är precis detta som enkätsvaren och rankingen ska användas till. Se den som ett underlag där företagen gett sin syn på relationerna mellan företag och kommun. Utifrån svaren för man dialog så att situationen med företagsklimatet blir bättre.

Läs mer om rankingen här. www.foretagsklimat.se