grupp unga personer

Färre unga börjar driva företag i Kalmar län

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARE Färre en var hundrade ungdom i Kalmar län tog förra året steget att börja driva eller leda företag. Det visar Svenskt Näringslivs undersökning Företagsamheten. Andelen unga som intresserar sig för företagande är på en rekordlåg nivå.

– Dagens unga är framtidens framgångsrika företagare och jobbskapare. För Sveriges välstånd behöver vi fler som vågar driva företag, säger Ulrica Bennesved, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Minskningen innebär att färre unga i Kalmar Län är företagsamma jämfört med Sverige som helhet. I Kalmar län är 4,4% av de unga företagsamma, medan rikssnittet ligger på 5,4 procent. 0,9 procent av de yngre är nyföretagsamma, vilket innebär att de börjat leda eller driva företag det senaste året.

Skillnaderna mellan kommunerna i Kalmar län är stora. Störst företagsamhet bland unga finns i Borgholm där 6,6 procent av de unga driver eller leder företag. Lägst är den i Oskarshamn och Västervik där 3,7 procent av de unga är företagsamma.

– Lokalt finns det mycket som kommunerna kan göra för att stimulera unga till företagande. Det handlar inte minst om skolans inställning till entreprenörskap och samarbete med det lokala näringslivet, säger Ulrica Bennesved.

Genom organisationen Ung Företagsamhet kan elever på gymnasienivå under ett år prova att starta, driva och avveckla ett företag. Undersökningar visar att de som drivit UF-företag under sina studier i snitt högre inkomster, lägre risk att bli arbetslösa och större sannolikhet att starta företag. I Kalmar län drev 749 elever UF-företag under det senaste läsåret.

– Ung Företagsamhet är en fantastisk möjlighet för eleverna, och en erfarenhet som de kan ta med sig vidare ut i livet. Helst borde alla elever få prova på att driva UF-företag, säger Ulrica Bennesved.