Elever sittande i trappa

Energiprogrammet i Oskarshamn bäst i Kalmar län

NYHET Publicerad

I Kalmar län ska cirka 2 600 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.

Bland annat framgår vilka program där eleverna har högst medianinkomst fem och tio år efter avslutad utbildning.

Idag har många företag svårt att hitta rätt kompetens, trots att många arbetslösa söker jobb. Senaste säsongsrensade data från SCB visar att arbetslösheten är 6,8% och ungdomsarbetslösheten är på hela 17,4%.

Den dåliga matchningen mellan jobbsökandes kompetens och vad företagen efterfrågar är en påminnelse om hur viktigt det är att välja gymnasieprogram som fungerar bra på arbetsmarknaden. Vi vet exempelvis att yrkesprogram i högre utsträckning leder till jobb i direkt anslutning till gymnasiet. Trots detta ser många elever inte dem som ett alternativ. Både arbetsgivare och skolor behöver helt enkelt bli bättre på att informera.

– Utbudet av gymnasieprogram är stort och det tar olika lång tid innan de som gått utbildningarna fått ett jobb. Skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammen och skolorna är störst efter fem år, men även efter tio år är de påtagliga, säger Ulrica Bennesved regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Ulrica Bennesved (2)

Med Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka inkomst och möjligheterna att få jobb, säger Ulrica Bennesved.

Foto: Ernst Henry Photography

– För många kan ett yrkesprogram vara ett bättre val än ett högskoleförberedande program. De som har läst energiprogrammet på Oscarsgymnasiet i Oskarshamn har både högst andel som är i arbete och hög medianinkomst fem år efter gymnasiet, säger Ulrica Bennesved.

Andra program som uppvisar goda resultat fem år efter gymnasiet är byggprogrammet på Hultsfreds gymnasium och industriprogrammet på Högsby gymnasieskola.

– Det är förstås viktigt att välja utifrån intresse och vi rekommenderar varken skolor eller program. Men det är viktigt att göra ett genomtänkt och välinformerat val och det vill vi uppmuntra och bidra till. Med hjälp av Gymnasiepejl kan man skaffa sig en bild av hur valet av program kan påverka både inkomst och möjligheterna att få jobb, säger Ulrica Bennesved.

Gymnasiepejl bygger på statistik från SCB och presenteras på https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

Programmen med bäst utfall 5 år efter gymnasiet – Kalmar län

 
Program
(Skola, kommun)
Etablerade på arbetsmarknaden
%
Medianinkomst
Kr/mån
1.
Energiprogrammet
(Oscarsgymnasiet, Oskarshamn)
100,0
31 742
2.
Byggprogrammet
(Hultsfreds gymnasium)
100,0
29 325
3.
Industriprogrammet
(Högsby gymnasieskola)
100,0
28 417
4.
Omvårdnadsprogrammet (Mönsteråsgymnasiet)
100,0
22 817
5.
Fordonsprogrammet
(Hultsfreds gymnasium)
94,1
30 767
6.
Elprogrammet
(Vimmerby gymnasium)
93,3
26 450
7.
Industriprogrammet (Mönsteråsgymnasiet)
90,0
28 879
8.
Byggprogrammet
(Västerviks gymnasium)
88,9
32 154
9.
Industriprogrammet
(Oscarsgymnasiet, Oskarshamn)
88,9
27 275
10.
Byggprogrammet (Mönsteråsgymnasiet)
87,5
31 992
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2012. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB

Programmen med bäst utfall 10 år efter gymnasiet – Kalmar län

 
Program
(Skola, kommun)
Etablerade på arbetsmarknaden
%
Medianinkomst
Kr/mån
1.
Industriprogrammet
(Vilhelm Mobergsgymnasiet, Emmaboda)
100,0
35 933
2.
Byggprogrammet
(Västerviks gymnasium)
100,0
33 100
3.
Fordonsprogrammet
(Vimmerby gymnasium)
100,0
31 946
4.
Industriprogrammet
(Hultsfreds gymnasium)
100,0
30 783
5.
Omvårdnadsprogrammet
(Västerviks gymnasium)
96,3
27 367
6.
Naturvetenskapligt program
(Vimmerby gymnasium)
95,0
27 600
7.
Elprogrammet
(Västerviks gymnasium)
94,4
29 296
8.
Hotell- och restaurangprogrammet (Vimmerby gymnasium)
93,8
24 288
9.
Naturvetenskapligt program (Oscarsgymnasiet, Oskarshamn)
91,3
36 508
10.
Fordonsprogrammet
(Åkrahällskolan, Nybro)
91,3
31 442
Tabellen visar programmen med högst etableringsgrad och medianinkomst under 2017 bland personer som avslutat gymnasiet med slutbetyg 2007. Etableringsgraden avser andelen individer etablerade på arbetsmarknaden enligt SCB:s etableringsmått. Medianinkomst avser förvärvsinkomst och arbetsrelaterade ersättningar. Uppgifterna presenteras på ekonomifakta.se/gymnasiepejl Källa: SCB
Uppgifterna som presenteras har samlats in och bearbetats av Statistiska centralbyrån (SCB). Gymnasieskolans program och skolenheters organisation har förändrats över tid. Exempelvis gäller en ny läroplan (Gy2011) från 2011/2012. I och med det nya systemet har program förändrats, nya har tillkommit och andra har lagts ned. Kursplaner har även justerats och direkta jämförelser mellan program ska därför göras med försiktighet. Utfall som tagits fram för tidigare årskullar ska ses som hjälp till vägledning i valet av program till gymnasiet och inte som garanterade utfall för elever som idag påbörjar gymnasiet. Skolor som inte längre finns har exkluderats i tabellerna.