företagabold EBV
Foto: Christer Tille

Alla tjänar på att det går bra för företagen i Kalmar län 

NYHET Publicerad

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen. I den bästa av världar skulle det vara fantastiskt om undersökningen inte spelade någon roll - att företagens betydelse i samhället, för att finansiera och bedriva allas vår välfärd och skapa nya arbetstillfällen, är så självklar att den inte skulle behövas.

Att det är företagarna och dess medarbetare som skapar vår gemensamma välfärd borde vara uppenbart för alla. Vård, skola och omsorg grundar sig i att vi har en sund företagsutveckling och medarbetare som arbetar. Av dessa skäl är det viktigt att politikerna har företagen för sina ögon och skapar ett gott företagsklimat med mindre myndighetskrångel och mer sund konkurrens för att ge företagen möjlighet att växa. Det i sin tur bidrar till nya skatteintäkter till välfärden. 

Med en ökad förståelse om att vår gemensamma välfärd vilar på företagare och dess medarbetare hoppas vi att politiker gör allt de kan för att skapa en företagsvänlig politik, som bygger på enkla regelverk med minskad byråkrati och myndighetskrångel. Det som kallas ett gott företagsklimat. 

Företagsklimatet har en direkt påverkan på möjligheterna för en kommun, region och stat att i sin tur leverera skola, vård, omsorg och rättsväsende till medborgarna. Enbart i Kalmar län genererar privata företag, tillsammans med sina medarbetare, totalt 16,4 miljarder kronor i skatt. Om alla företag i Kalmar län skulle anställa en till medarbetare skulle den summan öka med 1,7 miljarder kronor. Det beloppet motsvarar 3 000 gymnasielärare eller 3 400 poliser. 

I tider som nu där kommun efter kommun meddelar att man måste spara pengar är det ännu viktigare att möjliggöra för företagare att kunna skapa jobb så att nya skatteintäkter genereras. Det behöver inte innebära ökade kostnader för en kommun utan tvärtom. Kan man som kommun arbeta med effektiv myndighetsutövning, välja bort verksamheter som kan bedrivas av företagare och ha rim och reson i kravställningar i upphandlingar och följa upp sina affärer kommer man en bra bit på vägen. 

Lagar och regler ska följas, toppat med en god dialog och tillit mellan folkvalda politiker, tjänstemän och företagare. Jag är övertygad om att alla kommuner i Kalmar län kan genomsyras av en sådan anda – bara alla och envar bestämmer sig för att det är viktigt. För alla tjänar på att det går bra för våra svenska företag. 

Länk till valfardsskaparna.se