Utmaningsrätt – rustar kommunen för framtida utmaningar

NYHET Publicerad

UTMANINGSRÄTT För många kommuner runtom i Sverige kommer ekonomin att vara ansträngd framöver och redan idag redovisar nästan en tredjedel av landets kommuner röda siffror i den kommunala budgeten. I Gislaved vill man rusta sig inför framtidens utmaningar, bland annat genom att införa utmaningsrätt.

Anton Sjödell och Carina Johansson

Anton Sjödell och Carina Johansson

Idag har 25 av Sveriges 290 kommuner antagit utmaningsrätt. I Jönköping län har ungefär var fjärde kommun antagit utmaningsrätt, och Gislaved skulle vid ett införande utgöra den fjärde kommunen i länet.

Utmaningsrätt innebär att kommunen bjuder in alternativa aktörer till att utmana kommunens verksamheter ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. Om utmanaren kan bevisa att man kan bedriva en verksamhet med samma kvalitet men till en lägre kostnad eller med en ökad kvalitet, så har kommunen möjlighet att upphandla verksamheten och utmanaren kan då även lämna anbud. Kommunen har full kontroll inför upphandlingsprocessen och väljer själva om man anser utmaningen är tillräckligt välgrundad för en upphandling eller inte.

Den 26 september i år antog Gislaveds kommunfullmäktige riktlinjer kring utmaningsrätten, ett beslut som väckt starka motreaktioner från oppositionen som befarar att beslutet kommer att leda till privatiseringar av den egna verksamheten.  

Kommunalrådet Anton Sjödell näringslivsansvarig på kommunen delar inte oron, och framhäver istället att det finns större problem att fokusera på.

— Jag är mer orolig för hur vi ska hitta kompetens till förvaltningen framöver än en eventuell privatisering av våra verksamheter, säger Anton.

Samtidigt betonar han att kommunen bibehåller kontrollen över vad som ska upphandlas, och att införandet enbart innebär att man bjuder in näringslivet till förhandlingsbordet.

— All upphandling sker på kommunens villkor. Ett införande betyder inte att vi kommer säga ja till alla utmaningar. Seriösa aktörer kommer vi att föra en dialog med och oseriösa ska snarast möjligt få avslag på sina utmaningar, förklarar Anton.

Kommunstyrelsens ordförande Carina Johansson är också positiv till införandet, och tror att det även kommer att utveckla den egna verksamheten.

— Det ställer höga krav på att vi ska ha koll på vår verksamhet vilket är väldigt nyttigt för oss. Konkurrens är positivt, vi måste utveckla våra arbetssätt som alla andra och jag tror att utmaningsrätten kan hjälpa oss på traven i det arbetet, berättar Carina.

Anton betonar också att kommuninvånarna efterfrågar bästa möjliga service, och inte lägger så stor vikt vid vem som utför verksamheten.

— Jag tror inte att våra invånare tycker att kommunen är bäst på allt som vi gör idag utan kan arbetet utföras av någon som gör ett bättre jobb så borde den personen givetvis få göra det.

Anton avslutar intervjun med att lyfta blicken till framtidens utmaningar.

— Vi i kommunen måste verkligen fundera på hur vi kan utveckla vår egen verksamhet för att kunna möta framtidens utmaningar och då krävs det att vi arbetar transparent och är välkomnande till nya arbetsmetoder och lösningar.

Text: Moltas Kallur