Anna Gillek krönika

Så rustar vi för framtidens utmaningar

NYHET Publicerad

KRÖNIKA De ekonomiska framtidsutsikterna tycks dystra, såväl i Jönköpings län som i riket i helhet. Konjunkturinstitutet sänker sina tillväxtprognoser för 2019 och 2020 och konstaterade senast att högkonjunkturen är över.

Inköpschefsindex, Arbetsförmedlingens statistik och andra ekonomiska indikatorer pekar alla åt samma håll. Vi ser en oväntat snabb försvagning av konjunkturen och går en tuffare framtid till mötes. För att möta dessa utmaningar blir kommunernas arbete med att stärka de lokala förutsättningarna för företagande allt viktigare.

När företagen i Jönköpings län är lönsamma och kan fortsätta anställa och betala ut lön till sina anställda växer resurserna till vår gemensamma välfärd. Skatteintäkter som finansierar lärare, sjuksköterskor, besök på vårdcentralen och poliser på våra gator. I länet som helhet bidrar de privata företagen och deras 113 886 anställa med 28,9 miljarder i skatt varje år. Förutsättningarna för näringslivet är med andra ord inget egenintresse för det enskilda företaget, utan ett allmänintresse för våra kommuner, invånare och länets framtid.

För några veckor sedan presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. Där vittnar våra 60 000 medlemsföretag runtom i Sverige fortsatt om stora skillnader i lokala förutsättningar. Trots nationell lagstiftning så spelar det alltså stor roll var i landet man driver sitt företag. Bakom siffrorna och svaren finns företagare som varje dag kämpar för att utveckla sin verksamhet. Handläggningstider, bemötande, infrastruktur, attityder från politiker och tjänstemän eller möjligheten att hitta personal när företaget växer. Allt påverkar det lokala företagsklimatet och de lokala företagens möjligheter att verka, växa och anställa.

Även i vårt län skiljer sig företagens uppfattningar om de lokala förutsättningarna åt. Några kommuner presterar fortsatt bra, andra halkar efter. När den globala konjunkturen nu mattas av blir det viktigare än någonsin att sätta fokus på det lokala företagsklimatet och företagens villkor. Bara så kan vår del av landet fortsatt vara attraktiv och skatteintäkter, jobb och investeringar stanna i Jönköpings län. Endast genom hårt lokalt arbete för att förbättra förutsättningarna att driva företag i hela Jönköpings län kan vi klara framtidens utmaningar och rusta oss inför tuffare tider.