Åsa Storm, Stormtrivs

Åsa Storm, Stormtrivs

Kompetensbrist fortsatt viktigast i servicebranschen

NYHET Publicerad

JOBBSKAPARNA Snart har ett år av den nya mandatperioden passerat. Det innebär nya förutsättningar och spelregler för näringslivet. Vi har pratat med Åsa Storm, VD för städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs i Jönköping, och tagit del av hennes tankar om företagsklimatet.

I 2018 års upplaga av Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet får Jönköpings kommun ett av de sämsta betygen i länet. Kommunen har under de senaste tio åren följt en nedåtgående trend och rankas på plats 112 av landet 290 kommuner. Sämst betyg får tillgången till personal med televant kompetens. 

— Kompetensförsörjning är jätteviktigt, vi måste arbeta med integrationen och komma fram till hur vi snabbare gör nyanlända redo för jobb, säger Åsa. Vi befinner oss just nu i en högkonjunktur men även om den mattas av något framöver så tror jag det kommer förbli svårt att hitta personal till yrken inom service och vård. 

Åsa menar att det krävs att regeringen ser över nyckeldelar i processen. Första delen är SFI-utbildningar, är den tillräckligt bra? Eller är det bättre att lära sig språket på plats, som en del av integreringen på arbetsplatsen? Andra delen är Arbetsförmedlingen. Att den nu är på väg att förändras till det bättre är mycket positivt, men det är även viktigt att snabbt ha ett alternativ på plats. Den tredje delen är LAS. En mer flexibel lagstiftning skulle innebära en mer flexibel arbetsmarknad, där det blev lättare att få rätt person på rätt plats. 

— Jag tror att många runt 55, framför allt kvinnor, skulle kunna tänka sig att jobba med äldre istället för att kämpa med det allt snabbare förändringtempot på många arbetsplatser. Men vem vågar säga upp sig i den åldern? Och vem vill sätta sig på skolbänken för att bli undersköterska? Behöver man vara undersköterska för att jobba i hemtjänsten? Skulle det inte kunna finnas en typ 1-årig utbildning som även innebär praktik ute? 

För Stormtrivs och andra företag inom vård är frågan om LOV av stor vikt, men det krävs att kommunen också ska vilja ha det. I nuläget anser Åsa inte att de gör det. Till exempel så ger kommunen bonus till sin sommarpersonal, vilket inte finns en chans för privata företag att göra med den ersättning de får vilket leder till osund konkurrens. Ett annat exempel är hemtjänst för äldre. 

— Ett hemteam hjälper den äldre som har kommit hem från sjukhuset och behöver extra mycket stöd. Det teamet kommer från kommunen. Efter två veckor ska de välja utförare i hemtjänsten, och då har kommunen varit där under hela den tiden. Man kan ju fråga sig om det påverkar deras beslut.