Bild kommuner som hjälper företag att göra rätt. (1).png

Kommunal myndighetsutövning - så tycker de lokala företagen 

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.

Varje år publiceras Svenskt Näringslivs företagarenkät. I årets enkät har företag som haft kontakt med kommunen angående tillstånd, tillsyn eller kontroll även fått ange hur bra kommunens myndighetsutövning fungerar. Genom en sexgradig skala, där 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt, lämnar företagen sin uppfattning. 

— Eftersom kommunernas myndighetsutövning är den vanligaste kontakten med företagen är det oerhört viktigt att bemötande, service och kommunikation i den processen fungerar väl. Det kan vara helt avgörande för möjligheter till etablering och tillväxt för näringslivet på en ort, säger Anna Gillek regionchef på Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. 

På frågan i vilken utsträckning kommunens handläggare har förståelse för företagens verksamhet så är Gnosjö kommun bäst i Jönköpings län med ett betyg på 4,8. Bäst i Sverige är dock Munkfors och Rättviks kommun som delar på topplaceringen med betyget 5,5.  

När det gäller hur tydlig kommunen är att visa hur avgifterna beräknas så är Surahammar bäst i Sverige med 4,7 i betyg. Bäst i Jönköpings län är Mullsjö kommun med betyget 3,8.   

Framstår kommunens handläggningstid som rimlig? Här gör kommunerna Gnosjö, Tranås och Vetlanda bra ifrån sig med betygen 4,2. Det är dock en bit efter Grästorps kommun som är bäst i Sverige med det höga betyget 4,8. Det finns således en del att arbeta med i denna fråga.  

När företagen har fått bedöma hur lätt det är att komma i kontakt med kommunens handläggare är Gnosjö kommuns 5,0 i betyg mycket bra. Det är så bra att det räcker till en delad andraplats nationellt. Det är dock fortfarande en bra bit upp till Munkfors kommun som med ett betyg på 5,6 är överlägsen etta i Sverige.   

Rapporten visar avslutningsvis att företagen i Jönköpings kommun är de företag i länet som mest önskar sig ökad digitaliserad hantering av kommunens olika ärenden.