Jönköping fortsatt bra på att använda patent

NYHET Publicerad

PATENT Företag i Jönköpings län har under många år varit duktiga på att använda sig av nationella patent. Av den statistik för 2018 som Patent- och registreringsverket nyligen presenterade framgår att detta fortsatt gäller. Såväl Jönköpings län som Jönköpings kommun ligger bra till i en nationell jämförelse, vare sig man tittar på absoluta tal eller sett i relation till antal invånare. 

Christina Wainikka

Christina Wainikka

Foto: Ernst Henry Photography

”Det är glädjande att se att många företag i Jönköping ser nyttan av att använda sig av patentsystemet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”För många företag kan ett patent vara nyckeln till framgång, inte minst är det många företag vars hela affärsmodell är uppbyggd kring hantering av sådana rättigheter” fortsätter hon.  

För den fortsatta utvecklingen av näringslivet i regionen vore det bra att undersöka vilka typer av verksamheter som använder sig av patenträtten. En möjlighet är att en del är kopplat till Jönköping University och den forskning som bedrivs där. En annan möjlighet är att det främst är kopplat till några få stora företag . 

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns här!

På Patent och registreringsverkets hemsida finns också ett test om immaterialrättigheter för företag - här!