Infrastrukturen avgörande när Jönköping växer

NYHET Publicerad

Jönköpings tillväxt och framtida utveckling stod på agendan när 250 deltagare från näringsliv och kommun samlades till Jönköpingsdagen 2020.

Peter Ek, Sveriges Byggindustrier

Peter Ek

Ann-Marie Nilsson C - Fotograf Anna Hållams.jpg

Ann-Marie Nilsson

Foto: Anna Hållams
Catharina-Elmsäter-Svärd-800.png

Catharina Elmsäter-Svärd

Anna-Liljenby_pressbild.jpg

Anna Liljenby

— Den viktigaste frågan idag har varit att höra att höghastighetståget kommer hit. Det minskar avståndet till resten av Sverige och gör det attraktivt för viktig kompetens att komma hit. Det är avgörande för våra företag, säger Peter Ek, Sveriges Byggindustrier.

Jönköping växer och utvecklas och kommunen planerar nu för hur staden ska växa till 200 000 invånare – men hur ska det gå till? Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande gav några av nycklarna under dagen:

— Det är viktigt att vi kan mötas och föra en dialog om framtiden. Vi kommer att möta demografiska utmaningar där vi får fler yngre och fler äldre invånare. Det kommer att bli en utmaning att hinna med att bygga förskolor och äldreboenden i takt med att kommunen växer och förändras. Här behöver vi näringslivet för att se det hända. Att bygga ett hållbart samhälle kan ingen göra ensam, det behöver vi göra tillsammans.

Infrastrukturen en viktig faktor
För att möta efterfrågan på bostäder behöver byggandet öka i Jönköping. Här är infrastrukturen en viktig motor i byggandet, och kompetensförsörjningen en förutsättning. Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Sveriges Byggindustrier förklarar:

— Vi behöver säkerhetsställa kompetensen inom byggsektorn, inte minst genom till exempel bygg- och elprogrammen på gymnasiet. Först när vi förmår attrahera en ung generation till byggindustrin kan vi växa också om tio år, men först behövs en utbyggd järnväg genom höghastighetståg. Jobb och bostad, och att kunna ta sig däremellan, är förutsättningar för att byggandet ska kunna öka.

Gamla lokaler, nya behov
För att Jönköping ska fortsätta växa krävs inte bara nybyggnationer – det är också viktigt att ta tillvara på nuvarande byggnader och lokaler för att kunna möta de behov som finns. Det menar Anna Liljenby på Fastighetsägarna.

— Jag tror att vi kommer laga våra kläder i större utsträckning i framtiden, och troligtvis hyra saker snarare än äga. Hur möter vi de behoven rent lokalmässigt? Hur snabbt kan vi ställa om en lokal till att möta ett annat behov än det som är idag? Här blir samverkan mellan kommun och näringslivet oerhört viktigt.

Jönköpingsdagen vänder sig till fastighetsägare, byggare, entreprenörer, politiker och tjänstemän som är engagerade i hur Jönköping ska byggas för framtiden. Dagen arrangeras av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Jönköpings kommun och Åstrand PR.

Text: Magdalena Carlén