Inför ranking 2019

Inför rankingen 2019 – Utgångsläget i Jönköpings län

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT. Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för kommunerna i Jönköpings län ut inför 2019-års ranking?

Varför är det viktigt att mäta det lokala företagsklimatet?

I slutet av 90-talet fann Svenskt Näringsliv att förutsättningarna för att driva företag varierade stort mellan landets kommuner, trots att lagstiftningen är densamma. Således är det mycket mer än endast faktiska lagar och regler som påverkar den enskilde företagarens vardag. År 2001 genomförde därför Svenskt Näringsliv den första undersökningen om det lokala företagsklimatet.

— Vi vet att ett bra företagsklimat är viktigt för att företagen ska kunna växa och utvecklas. Ges företagen denna möjlighet ökar också utsikterna för kommunen att göra detsamma. Därför är en god dialog, bra attityder till företagande och en främjande myndighetsutövning en nödvändighet, säger Anna Gillek, regionchef Svenskt Näringsliv Jönköpings län.

Hur görs mätningen?

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning som presenterades under våren. Företagen får där svara på frågor om hur man upplever attityder, dialog, service och tillämpning av lagar och regler från kommunen. Den sista tredjedelen baseras på statistik från SCB och UC.

Först efter att dessa faktorer sammanställts rankas alla Sveriges kommuner från plats 1 till plats 290. Således ges möjlighet att jämföra både den egna kommunens prestation över tid samt gentemot andra kommuner.

Rankingen 2018

Vid fjolårets ranking var det dessvärre flertalet kommuner i Jönköpings län som tog steg bakåt. Hela 9 av 13 kommuner försämrade sin placering gentemot tidigare år. Trots detta finns här flertalet starka kommuner. Faktum är att hela 5 av 13 kommuner placerar sig mellan 30:e och 20:e plats.

Bäst var Vaggeryds kommun som vid förra årets ranking tog sig upp till en 20:e plats av landets 290 kommuner. Ett förbättrat resultat med 17 placeringar från 2017.

Sist av alla kommuner i Jönköpings län kom Gislaved på en 157:e plats. Det ska dock tilläggas att de förbättrat sitt resultat vid både 2017 och 2018 års ranking. En trend som förhoppningsvis kan hålla i sig även vid årets ranking.

— Konkurrensen mellan kommunerna blir allt tuffare eftersom att fler kommuner nu arbetar intensivt med att förbättra sitt företagsklimat. Det är glädjande men ställer samtidigt högre krav på kommunernas arbete, konstaterar Anna Gillek.

Hur blir rankingen av företagsklimatet 2019?

Kommer Vaggeryd att befästa sin plats som bästa kommun i länet eller kan Värnamo vara med och utmana? Kommer Gislaved att fortsätta sin klättring uppåt och kan Jönköping, efter två mellanår, återigen klättra? Frågorna är många.

Den 24 september vet vi svaren. Då släpps nämligen årets ranking – håll utkik på vår webb och i sociala medier efter just din kommun.

www.foretagsklimat.se kan du hitta alla resultat och jämföra kommuner med varandra.

Rankingplaceringar 2018 (skillnad från 2017)

Aneby: 43 (+6)

Eksjö: 119 (-6)

Gislaved: 157 (+6)

Gnosjö: 23 (-11)

Habo: 70 (-59)

Jönköping: 112 (-1)

Mullsjö: 27 (-8)

Nässjö: 97 (-7)

Sävsjö: 111 (-18)

Tranås: 29 (-8)

Vaggeryd: 20 (+17)

Vetlanda: 79 (-22)

Värnamo: 22 (+12)