Falks metall i Gnosjö

Helt nytt grepp löser kompetensförsörjningen

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många företagare vittnar om svårigheter när det gäller kompetensförsörjningen i företaget och att hitta medarbetare med rätt kompetens. Så var det även för ägarna av Falks Metall i Gnosjö, men genom att tänka i helt nya banor, så utvecklades en lösning som passade företaget som hand i handske: att anställa en medarbetare som hade både branschkunskap och erfarenhet från läraryrket.

En något förenklad framställning av företaget Falks Metall i Gnosjö vore att beskriva att företaget är ett familjeföretag i metallbearbetningsbranschen sedan drygt sju decennier, med 40-talet anställda och en omsättning på ca 100 miljoner kronor. Produkter, koncept och processer utvecklas ständigt och idag återfinns kunderna inom ett flertal branscher – allt från fordonsindustri och energisektor till medicinteknik i hela världen. Där slutar dock den enkla beskrivningen, för Falks Metall är inte något ”vanligt företag”.

Till det ovanliga hör att man för drygt ett halvår sedan anställde en ny medarbetare som bl a har arbetslivserfarenhet som lärare. Detta i linje med att trygga företagets framtida kompetensförsörjning. Ägaren i tredje generationen tillika vdn, Per Falk, är en företagare med starkt engagemang för både sitt företag, sina medarbetare och regionen han verkar i. Utvecklingen av kompetens inom verksamheten ser han både som en nödvändighet och självklarhet.

— Vi verkar inom en bransch med knivskarp internationell konkurrens och det ställer krav på kunskap på en oerhört hög nivå och att vi ligger i framkant i branschen. Vi måste kunna det senaste om det senaste fast före alla andra, säger Per.

Det finns, enligt Per, många bra grundutbildningar i regionen, bl a Smålands Tekniska College och Gymnasieskolan i Gnosjö, GKC, men det saknas bra möjligheter för att kunna vidareutbilda sin personal.

Eftersom företaget inte kunde hitta kompetensen på traditionellt sätt, så var beslutet till ett eget alternativ ganska givet. Satsningen innebär att man byggt upp specifika lokaler med maskiner för att utbilda sin personal på plats utanför produktionen och kombinerat det med att anställa en medarbetare med pedagogiskt kunnande. Själva idén föddes efter att Falks Metall deltog i ”Produktionslyftet”, ett projekt som Teknikföretagen initierade, mellan 2013–2015.

— Kompetensutveckling är en investering i tid och pengar och oerhört viktigt för både företaget och medarbetarna. Genom vår lösning kan vi ”lyfta ut” en medarbetare ur det ordinarie produktionsflödet till utbildning i våra egna lokaler och maskiner utan att på något sätt äventyra produktionen.

Sedan tidigare genomsyras företaget av ett eget arbets- och förhållningssätt som benämns ”Falkwork®”. Det omfattar ett mycket målinriktat och långsiktigt arbete där teamwork, samarbetsanda och struktur mixas med glädje och engagemang. Modellen som genomförts för att säkra företagets framtida kompetens verkar närmast vara en praktisk förlängning av ”Falkwork®”. På frågan om hur behovet av kompetens ser ut och då närmare vilken form av utbildning medarbetarna behöver svarar Per ganska snabbt:

— Vi har anställda med olika kunskapsbakgrund och erfarenheter, men gemensamt är att de har rätt inställning, noggrannhet, att de är engagerade, fokuserade och verkligen vill jobba hos oss. Vårt företagande är ett lagspel, precis som i hockey, och nu har vi ju också hittat en modell som gör oss både starka och snabba kompetensmässigt, vilket ger oss långsiktighet och tillförsikt inför framtiden.