Att underlätta för företag är modellen för Aneby kommun

NYHET Publicerad

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING I Aneby kommun har myndighetsutövningen förändrats de senaste åren och blivit mer företagsinriktad. Något som företagen givetvis uppskattat. Framgångsreceptet är att ta sig tid med en kontinuerlig dialog samt försöka förstå företagens villkor och förutsättningar.

Flygbild Aneby centrum

Flygbild över Aneby centrum

Många företagare tycker att kontakten med kommunen är tidskrävande och krånglig när det gäller myndighetsutövning eller upphandling. Å andra sidan har kommunen ett ansvar för att genomföra myndighetsutövning samt önskar att fler företag lämnar anbud så att anbudsprocessen blir tillräckligt konkurrensutsatt och affärsmässig. Aneby kommun har lyckats med konststycket att hjälpa företagen, både när det gäller upphandling och annan myndighetsutövning, och det beror på inställning och förhållningssätt till företagens behov.

Uppdelad livsmedelsupphandling

Upphandlingen i Aneby kommun sker både proaktivt och aktivt för att möta företagens behov av hjälp och information samtidigt som upphandlingen måste vara helt korrekt och så konkurrensutsatt som möjligt. Relativt nyligen upphandlade kommunen livsmedel och delade upp upphandlingen i flera mindre delar. Detta är dock inte den första upphandlingen i kommunen där kommunen valt att göra en uppdelning för att fler företag ska kunna lämna anbud.

— Lagstiftningen ger att kommunen ska underlätta för fler och för mindre företag att lämna anbud. Så det är ganska självklart att lyssna in leverantörernas synpunkter för att bli en bättre kravställare. Då kan vi jobba fram en uppdelning som både är väsentlig och möjlig att genomföra utifrån branschens kunskap, säger Ida Malmberg, Upphandlingsstrateg i Aneby kommun. 

Upphandling inom livsmedelsområdet är både omfattande och komplex och just

denna gång har man haft en hearing med branschföreträdare. Inför varje upphandling ställer sig upphandlarfunktionen också frågan om hur det sett ut tidigare och vad som kan förbättras. Det finns dessutom en god samverkan med angränsande kommuner i Höglandets Strategiska råd.

— Man ska vara medveten om att det kostar mer med uppdelning, både administrativt och transportmässigt, men vi tycker det är viktigt att hitta rätt nivå så det blir smidigt både för kommun och leverantörer. I denna upphandlingsomgång har konkurrensen faktiskt ökat och vi har fått in ett par nya, mindre leverantörer av mjölk, ägg och frukt, berättar Ida Malmberg.

Finns det då några praktiska tips för att lyckas med upphandling? 

— Börja i god tid för att hinna med dialogen med leverantörer! Det är mycket värdefullt att lära känna marknaden, för att få rätta villkor och rätt nivå i upphandlingen, avslutar Ida Malmberg.

Service vid myndighetsutövning

Vid kontakt med kommunens Samhällsbyggnadschef, Michael Wirestam, så framgår det att en förändring och omställning är på gång under 2020 när det gäller avgifter och myndighetsutövning. Planen är att införa s.k. efterhandsdebitering av miljöavgifterna d v s först får företagen besök och tillsyn, sedan kommer fakturan för utfört jobb.  

— Troligen är det så att frågorna om efterhandsdebitering har fått mer allmänt fokus de senaste åren, men vi har haft det tänket länge här i Aneby. Det känns som en självklarhet att vi börjar jobba mer och mer så här, men vi ser också ett behov att vår myndighetsutövning blir tydligare för företagen t ex hur avgifterna beräknas, säger Michael Wirestam.  

Michael verkar ha en mycket pragmatisk inställning till myndighetsutövning och service och betonar att ett förändrat arbetssätt inte är något man inför över en natt, utan att det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete.

— Vi har en kontinuerlig dialog med näringslivet och eftersom vi är en tämligen liten kommun så är vi ganska nära varandra. Det vi levererar kan vi ta betalt för och det vi inte levererar går ju självfallet inte att debitera. Vårt uppdrag är att genomföra myndighetsutövning och det behöver göras, sedan kan vi se till att ha en bra attityd, goda kontakter med och ge bra service till företagen, summerar Michael Wirestam.

Text: Anna Hedberg