Hans Boberg, Nya Närvården
Foto: Marie Birkl

Hans Boberg, Nya Närvården

Privata vårdcentraler värderas högst – Ändå blir vi ständigt ifrågasatta

NYHET Publicerad

VÄLFÄRD 97 procent av patienterna är nöjda med besöket hos Nya Närvården i Hoting, enligt en patientundersökning från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Ägaren och läkaren Hans Boberg är stolt över resultatet, men frustrerad över att bli ifrågasatt från politiskt håll.

Ägaren och läkaren Hans Boberg är stolt över resultatet, men desto mer frustrerad över att han och andra privata vårdgivare måste kämpa i motvind och vara föremål för ständiga utredningar av staten.

– Fjolårets resultat av enkäten visar att 70 procent av de högst värderade vårdcentralerna i primärvården är privata. Ändå fortsätter man från politiskt håll att ifrågasätta vår verksamhet och komma med förslag som försvårar för oss, säger Hans Boberg.

En rad utredningar pågår som berör välfärdsföretagen. Bland annat att fristående utförare ska åläggas offentlighetsprincipen och hantera allmänna handlingar precis som en offentlig verksamhet. Många privata vårdföretag oroas över den tid som går åt till administration. En annan utredning kallas enhetsredovisning, vilket bland annat innebär att huvudmännen, i form av regioner och landsting, föreslås få större insyn i privata vårdbolag. Båda förslagen är ute på remiss.

– Jag tycker att alla vårdgivare ska granskas i kvalitet och kontinuitet, för det är viktigast för patienterna. Ur ekonomisk aspekt är det enligt min åsikt främst den offentliga vården som borde granskas. Deras ekonomi är väldigt dålig och tiden borde läggas på att djupdyka i deras problem och ålägga dem förbättringsmål istället för att fokusera på oss, säger Hans Boberg.

En annan debatterad fråga är momsfrågan. Från halvårsskiftet gäller nya regler vid inhyrd vårdpersonal som är egenföretagare eller från bemanningsföretag. Dessa beläggs med 25 procents moms istället för att, som idag, vara momsbefriade. Privata vårdgivare drabbas av beslutet medan offentligt drivna verksamheter får kompensation av staten.

– Det strider mot konkurrensneutraliteten och kan drabba dem som ligger på marginalen ekonomiskt. Denna procent kan vara droppen som gör att de helt plötsligt inte klarar av att driva verksamheten. Det drabbar patienter och är inget rättvist vårdvalssystem, säger Hans Boberg och uppmanar politikerna att tänka om.

Tillsammans med sina medarbetare fortsätter han ändå att förbättra verksamheten. De har legat bland de 30 bästa i patientenkäten varje gång, i år var de bäst i Norrland och näst bäst i landet, men de tänker inte luta sig tillbaka för det.

– Det är ett oerhört gott betyg till personalen och vi är så glada över resultatet. Även patienterna delar stoltheten med oss, vilket känns väldigt fint. För deras skull fortsätter vi att utveckla våra hälsocentraler, säger Hans Boberg.

Om Nya Närvården:

Nya Närvården ingår i Hälsoval Jämtland Härjedalen och bedriver två hälsocentraler i Strömsunds kommun; i Hoting och i Strömsund. Verksamheten startade 2010 och sedan dess har över 5 000 personer valt att lista sig som patienter hos Nya Närvården.

Hälsocentralerna har fasta specialistläkare och distriktssköterskor inom allmänmedicin samt kompetenser inom mödravård, barnavård, diabetes, sjukgymnastik och psykosocial kompetens.