Nya kollektivavtal förhandlas 2020: ”Det kommer att bli en jobbig period”

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Både Svenskt Näringsliv och företagare i Jämtlands län befarar jobbiga förhandlingar, då parterna står väldigt långt ifrån varandra. Frågan diskuterades livligt vid ett möte i Östersund i veckan.

Beata Hammarskiöld och Per Braconier

Beata Hammarskiöld och Per Braconier, från Svenskt Näringsliv i Stockholm, var på plats för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen.

En ny stor avtalsrörelse står för dörren. 500 kollektivavtal som omfattar 2,8 miljoner arbetstagare ska omförhandlas 2020. Både Svenskt Näringsliv och företagare i Jämtlands län befarar jobbiga förhandlingar, då parterna står väldigt långt ifrån varandra. Frågan diskuterades livligt vid ett möte i Östersund i veckan.

– De krav vi hört från fackligt håll kommer att slå särskilt hårt mot besöksnäringen som är så betydelsefull i vårt län. Den omsätter 5,56 miljarder om året och står för 4 900 helårsarbeten, men många av företagen har dåliga marginaler. Jag befarar att ett antal kommer gå från svarta till röda siffror om de fackliga kraven genomförs, säger Susanne Andersson Pripp, vd Hotell Ett och ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse.

Kräver tre procents löneökning

Industrin är den bransch som genomför sina förhandlingar först och de påverkar alla andra. LO-facken har hittills sagt att de kräver tre procents löneökning samt extra pengar för personer med låga löner. De vill införa så kallad flexpension, vilket bland annat innebär större möjlighet att individuellt bestämma när man vill gå i pension. De vill också att pensionsavsättningar ska göras från första arbetsdagen, jämfört med idag då det sker från och med att medarbetaren är 25 år.

Konjunktur på väg nedåt

Beata Hammarskiöld, expert på arbetsgivarsamverkan, var inbjuden för att ge en helhetsbild av allt som påverkar avtalsprocessen. Hon höll med Susanne Andersson Pripp om att fackens krav är orimliga. Även hon befarar en jobbig process med parter som står långt ifrån varandra.

– Alla konjunktursiffror pekar nedåt för närvarande. Vi har alltså en helt annan situation än vid förhandlingarna 2017 då allt pekade uppåt. Trots det växlar LO upp sina krav. Det skulle bli väldigt besvärligt, inte bara för besöksnäringen, utan även för handeln och bemanningsbranschen, säger Beata Hammarskiöld.

Just dessa branscher är viktiga för att unga och nyanlända ska få sina första jobb. Möjligheten till integrationsinsatser skulle minska drastiskt.

– Vi ser att arbetslösheten stiger för utrikes födda och vi vet hur viktigt det är för unga att få det första jobbet. Därför gör kraven oss mycket bekymrade, säger Beata Hammarskiöld.

Företagare i länet bekräftar bilden av en konjunktur på väg nedåt. I den panelundersökning som genomförs löpande med flera tusen företagare, varav cirka hundra företagare i Jämtland, säger i stort sett alla att investeringarna kommer att minska inom ett halvår. De företag som deltog vid mötet vittnade om minskande orderingång och i vissa fall uppsägningar.

Ska vara klart 31 mars

Svenskt Näringslivs mål för avtalsrörelsen är att bland annat att få ett löneavtal som stärker den internationella konkurrenskraften och ingångslöner som gör att arbetsmarknaden breddas och fler får jobb. Avtalen ska också tydligare utgå från företagens behov av medarbetare, exempelvis utifrån säsongsarbete.

Under hösten har det formulerats krav från båda håll. Den 20 december ska parterna inom industrin växla krav. Förhandlingarna börjar i januari och i månadsskiftet februari/mars kommer  opartiska ordföranden (OpO) in och koordinerar förhandlingarna. De nya kollektivavtalen ska vara klara 31 mars.