Susanna Löfgren
Foto: Tina Stafrén

"Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt", säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland.

Länsstyrelsen uppmanar företagare till dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider, egna agendor och myndighetsaktivism – det är upplevelser företagare i länet har i sina kontakter med länsstyrelsen, visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort.

Hur uppfattas länsstyrelsens handläggningar av företagsfrågor? Svenskt Näringsliv har frågat företagare i hela landet hur de upplever kontakten med länsstyrelsens tjänstemän. I jämförelse med länsstyrelser i övriga landet hamnar Jämtland poängmässigt i nivå med genomsnittet för övriga länsstyrelser.

22 procent anser att länsstyrelsens handläggningstider för företagsärenden är orimligt långa och långa handläggningstider innebär förseningar, vilket kostar pengar för företagen. Det hämmar också företagens möjligheter att växa och skapa nya arbetstillfällen.

Ett exempel är en företagare i Hammerdal som ansökte om täktbrytning för utbyggnad av industriell verksamhet. Ärendet tog mer än två år för länsstyrelsen att handlägga. I till exempel Dalarna tar motsvarande tillstånd endast två veckor.

­– Tjänstemännen skyller på tidsbrist men man kan tycka att de ska prioritera ärenden där det handlar om mycket pengar i det här fallet miljardbelopp. Nu löste det sig för oss men det tog väldigt lång tid, alldeles för lång tid, säger företagaren.

När det gäller ärenden runt täkter har Regeringen slagit samman hanteringen av miljöprövningarna med Västernorrland och besluten tas i Härnösand.

– Vi upptäckte att detta inte fungerade och därför har vi under ett par år hjälpt till att handlägga dessa ärenden hos oss i länet för att minska beslutstiden, säger Susanna Löfgren, länsråd på länsstyrelsen i Jämtland. Hon berättar också att länsstyrelsen i all sin verksamhet arbetar med att bli effektivare så att företagens kontakter med myndigheten ska bli en positiv och smidig upplevelse. 

– Vi mäter löpande handläggningstiderna för att se var vi har våra svaga punkter och hur vi kan förbättra vårt arbetssätt, säger Susanna Löfgren.

I detaljplansprocesser har länsstyrelserna en granskande roll. Länsstyrelsernas inblandning i den processen är också något som företagare upplever som ett hinder.

– Vi är måna om att komma in tidigt så att vi kan hjälpa till, där det blir konflikter måste dessa hanteras. Men om vi i dialog med kommunen är med från början så underlättar det, säger Susanna Löfgren.

­–  Det handlar inte alltid om naturvärden utan ibland om geotekniska risker. De senaste åren har vi försökt förenkla processen, man kan använda förenklat planförfarande, det är en  möjlighet, säger Massimo Cati, som är ansvarig för detaljplansärenden på Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Han menar att om det finns en bra kommunal översiktsplan så brukar det förenkla för exploatören.

En fråga som företagare i glesbygden återkommer till är att bygga attraktiva bostäder för att klara framtidens rekryteringsbehov. Då är önskan att öppna för strandnära lägen.

– Länsstyrelsen har uppdraget att verka för bostadsförsörjningen men det innebär inte att vi kan frångå alla lagar. Vi har en tuff miljölagstiftning. Vi har ett instrument LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – som ska möjliggöra utvecklingen för attraktiva boende men då behöver vi moderna detaljplaner från kommunen, säger Susanna Löfgren. 

Länsstyrelsens tips till företagare:

  • Har man en idé ta kontakt tidigt och beskriv vad man vill göra
  • Ta hjälp av oss för en komplett ansökan, det gör att hanteringen går snabbare
  • Prata med oss om lagstiftning och regler

30 företagare i Jämtland län svarade på undersökningen som genomfördes i november 2019.

Fakta

Svenskt Näringsliv kommer under 2020 att inkludera Länsstyrelserna tillsammans med kommunerna i vårt Företagsklimatsarbete. Vi tar gärna emot fler exempel från hur företag upplever kontakten med Länsstyrelsen.