Karin Jonsson, Anna-Carin Svedén och Björn Hammarberg
Foto: Henrika Lavonius Wike

Karin Jonsson, Anna-Carin Svedén och Björn Hammarberg från Krokoms kommun

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av ett fåtal utvalda kommuner som ska delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Programmet ska förbättra det lokala företagsklimatet genom att fokusera på kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning.

Programmet drar igång under våren 2020 och förutom Krokom är det tio andra kommuner som deltar.

– Krokom ska vara en bra företagarkommun och utvecklingsprogrammet ligger helt i linje med det. Vi vill fördjupa arbetet med hur vi är en bra myndighet i relation till invånare och företagare, och skapa enklare, snabbare och effektivare kontakter, säger Karin Jonsson som är kommunstyrelsens ordförande.

– Nu när det ska dra igång känns det väldigt spännande, inte minst att vi är en mångfald av deltagande kommuner från norr till söder. Det blir intressant att ta del av olika erfarenheter och förutsättningar.

Karin får medhåll från Björn Hammarberg, kommunalråd, som menar att programmet är en bra fortsättning på tidigare insatser.

– Om vi tidigare jobbat mer på tankenivå tror jag det blir mer verkstad nu, mer handgripligt. Det är intressant att se från exempelvis Rättviks kommun att man kan jobba annorlunda och få väldigt bra resultat, säger Björn Hammarberg.

Att kommunen är glest befolkat gör det bara ännu viktigare att företagsklimatet är bra, menar han.

– Särskilt de glesare delarna i kommunen står och faller med ett väl fungerande och brett näringsliv.

Anna-Carin Svedén är näringslivschef och har frågorna på sitt bord dagligen.

– Vi har ju en näringslivsstrategi med utpekade områden som vi jobbar med. När vi nu går med i utvecklingsprogrammet är det en tydlig signal för politisk vilja och prioritering, säger hon.

Utmaningen, förklarar Anna-Carin Svedén, är ju att få alla delar av kommunen att jobba för företagsklimatet – oavsett om man är livsmedelsinspektör eller arbetar med upphandlingar.

– Därför känns utvecklingsprogrammet jättebra som en start.

Björn Lindgren, ansvarig för utvecklingsprogrammet på Svenskt Näringsliv ser fram emot året med alla kommunerna och berättar;

– Vi är jätteglada för att Krokom och de andra tio kommunerna vill vara med i programmet. Vi hoppas kunna inspirera och stödja kommunerna i deras arbete att stärka företagsklimatet.

Deltagande kommuner i Utvecklingsprogrammet 2020: 
 • Bodens kommun 
 • Gällivare kommun 
 • Karlskoga kommun 
 • Karlshamn kommun 
 • Krokoms kommun 
 • Kungsör kommun 
 • Lerum kommun 
 • Mark kommun 
 • Skurups kommun
 • Svedala kommun
 • Ånge kommun