Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

NYHET Publicerad

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.

– Tanken med samgåendet var att behålla en bra service till våra invånare, samtidigt som vi blir starkare kompetensmässigt. Och det tycker jag att vi uppnått, säger Cilla Gauffin som är miljö- och byggchef i Härjedalens och Bergs kommuner.

Problemet i små kommuner, förklarar Cilla Gauffin, är att det kan vara alltför få ärenden inom vissa områden för att det ska vara möjligt att rekrytera och att underhålla kompetens. Det kan gälla exempelvis livsmedelskontroll och specifika miljöskyddsområden, som vindkraft.

– Förut var vi 17 respektive 25 medarbetare i två kommuner. Nu är vi en organisation med 43 medarbetare, och har både ett bredare kunnande och djupare specialistkompetens.

Även om organisationen fortfarande är ung tycker Cilla att den nu är mer robust – de har ett kollegialt utbyte och möjligheter att täcka upp för varandra om någon är sjuk eller ledig. Företagare och kommuninnevånare har också fler kontaktytor att vända sig till med sina frågor.

– För Ljungdalenbor som behöver hjälp med ett byggärende är det faktiskt närmare att vända sig till vårt kontor i Funäsdalen. Tidigare styrde kommungränsen, och närmaste kontor fanns i Svenstavik.

Högre effektivitet ska hålla nere avgifter

När det gäller VA och avfallshantering samlades Bergs och Härjedalens verksamheter i det nya, gemensamma bolaget Vatten & Miljöresurs som sköter driften av kommunens anläggningar. Vd är Pär Olofsson, tidigare avdelningschef för VA i Härjedalen.

– Uppdraget när vi gick ihop var att få till en effektiv verksamhet och att säkra kompetens. Vi är fortfarande i uppstarten av den nya organisationen, men jag upplever att vi nu kan ha en längre planeringshorisont och större fokus på våra egna frågor, säger Pär Olofsson.

På frågan om samgåendet kan innebära lägre VA- eller avfallstaxor menar han att det inte varit syftet. Både för VA och avfallshantering väntar skärpta myndighetskrav‚ exempelvis nya regler för vattenrening och utsläppsavgifter på sopförbränning. Ovanpå det kommer underhåll av ett åldrande VA-nät och ökade investeringar när nya områden bebyggs. Allt detta ger ökade kapitalkostnader och det måste bolaget ha täckning för, åtminstone på sikt, förklarar han.

– Det är många faktorer som påverkar taxan. Men om vi inte kan sänka avgifterna kan vi bidra till att de inte höjs så mycket, genom att vi själva arbetar så effektivt som möjligt.