321:ans vägbygge skrämmer iväg mina gäster

NYHET Publicerad

GÄSTKRÖNIKA Vi som verkar på landsbygden brukar glädjas när Trafikverket skjuter till pengar till ett efterlängtat vägbygge. Det gjorde jag också, när beskedet om 321:an kom. Det är bra att det investeras i landsbygden och att lokala entreprenörer får utföra uppdrag.

Mattias Wikner

Idag jublar jag inte längre. Möjligen på nytt om ett år. Ombyggnaden av 321:an påverkar vår verksamhet negativt, i sommar har vi tappat ungefär var tionde besökare på vår anläggning i Persåsen. Dels för att de kanske inte ens kommer i närheten, eftersom Trafikverkets info-skyltar råder trafikanter att välja 45:an istället, dels för att de genom bland annat andra gästers recensioner förstått att det är ett omfattande vägbygge som omger Persåsen.

Då blir det inget spontant besök hos en turistentreprenör.

Jag ska för tydlighetens skull säga att jag vet att det på sikt kommer bli bra. Renoveringen av 321:an behövs, verkligen. Men även om vi uppskattar att det görs något, så kan det vara lärorikt att utvärdera vad som kunde gjorts bättre.

Jag önskar att någon – på Trafikverket, hos entreprenören som utför jobbet, hade funderat på hur de skulle ha kunnat minska de negativa effekterna för sådana som vi, under byggtiden. För det sätt som ombyggnationen utförs på, det ger närmast maximal negativ påverkan. Jag tror inte det är illvilja, jag tror bara att det inte är någon som reflekterat över hur mycket ett sånt här vägbygge påverkar oss i omgivningen.

Det finns ett par centrala problem, som jag ser det. För det första: att det tar så lång tid – arbetet sträcker sig över tre somrar. För det andra: att arbetet utförs i så utdragna etapper. Det är en sak att köra försiktigt i sex kilometer, och sen vara förbi. På 321:an är omläggningsetapperna två oändliga mil där man måste köra oerhört försiktigt, och ändå riskera punktering på grund av det grova krossgrus som används.

Jag som åker den här vägsträckan i stort sett dagligen har även upplevt att sträckor har lämnats i väldigt gropigt skick samt med grovt krossmaterial på ytan inför exempelvis helger. Kanske kunde man ha slätat till dessa passager innan man tog ledigt?

Förresten – jag var inte helt sanningsenlig när jag skrev att bygget är kostsamt för oss som bedriver verksamhet här i bygden. Det finns de som tjänar på det också – däckfirmorna i området från Myrviken till Svenstavik har troligen upplevt en av sina allra bästa somrar någonsin. Så många punkteringar och andra skador på fordon som vi haft väster om Storsjön, det ser man förmodligen inte på ett decennium i hela länet.

Så hur hade det kunnat se ut i stället?

Jag skulle önska att vägbygget utförts i etapper, att man jobbat fem-sex kilometer i taget och sett till att bli färdig med en etapp innan man går vidare med nästa. Att man kortat byggtiden med ett arbetsskift till. Jag skulle också önska att omledningen av trafiken, med hänvisningsskyltar i Svenstavik och Myrviken, hade utförts mer selektivt och tidsbegränsat. Ja, det är bra för vägbyggarna att trafikanter väljer 45:an istället under byggtiden. Men det är inte alls bra för oss småföretagare i besöksnäringen, som missar spontanbesök och gäster som avstår att boka boende, eftersom de förstått att de måste passera en lång sträcka med vägbygge.

Om ett par år så är det nog ingen som pratar om den här krävande tiden på 321:an, vi gläds förmodligen bara åt slutresultatet. Men då hoppas jag att det inte är andra verksamheter, på andra håll i landet, som behöver lida onödig ekonomisk skada på samma sätt som vi gjort under de här åren. Jag hoppas att man istället har en dialog innan byggstart, och planerar noggrant för att både vägbygget och verksamheter i omgivningen ska få så bra förutsättningar som möjligt under byggtiden.

Snälla Trafikverket: nästa gång ni bygger om 321:an, eller någon annan liknande väg på landsbygden, behandla projektet med samma respekt som när ni bygger om Söderleden i Stockholm. Fråga er hur ni kan minska påverkan på omgivningen, och se till att trafiken ändå fungerar – under hela projekttiden.

Under tiden försöker jag lugna våra gäster med att det med viss möda faktiskt går att ta sig till Persåsen, trots det som andra besökare skrivit i recensioner med anledning av vägbygget.

Kör försiktigt där ute.

Mattias Wikner, Wikners i Persåsen