Hans biltvätt inspekteras en gång om året – trots flera kontrollavgifter

NYHET Publicerad

TILLSYN Många kommuner tar betalt i förskott för tillsyn och inspektioner, i stället för att tillämpa efterhandsdebitering. Sven-Olof Gudmundsson som driver en Circle K-mack i Halmstad har flera gånger fått betala för fler inspektionsbesök än vad kommunen har utfört. ”Jag tycker att kommunen inte ska debitera för mer jobb än vad de faktiskt gör”, säger han.

Gudmundsson

Halmstad kommun har påbörjat ett arbete för att skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Men frågan om efterhandsdebitering kan dröja.

Mackägaren Sven-Olof Gudmundsson har investerat 1,8 miljoner i en specialoptimerad miljövänligare biltvätt, där upp till 90 procent av vattnet kan återanvändas. De senaste åren har han betalat för flera inspektioner från Halmstads kommun, men aldrig fått mer än ett per år.

– Förhandsdebiteringen har varierat, men jag har alltid fått betala för flera besök. Jag har ett av Europas bästa reningsverk i min biltvätt. Kommunen har varit imponerade de gånger de kommer hit och de vet att det fungerar bra här och därför behöver de inte göra flera inspektioner. Men då anser jag att de inte ska debitera för mer. Man utför ett arbete och tar betalt för det.

Halmstads kommunalråd, Jonas Bergman (M), berättar att kommunen har påbörjat ett arbete för att skapa en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Men frågan om efterhandsdebitering kan dröja.

– Vi har pausat det arbetet litegrann just med tanke på att det skulle komma nationella riktlinjer kring detta. Men ambitionen är ju att man tydligt som företagare ska förstå vad man betalar för och att avgifterna ska vara transparenta och uppfattas som rimliga, säger Jonas Bergman.

Samtidigt är Halmstads kommun inte ensamma om att inte ha efterhandsdebitering vid tillsyn och inspektioner. Kristian Ryberg, regionchef på Svenskt Näringsliv Halland, menar att efterhandsdebitering är en viktig servicefråga.

– Efterhandsdebitering handlar om att skapa förståelse och transparens för kommunala avgifter. Det är så det fungerar i övriga samhället, att man utför en tjänst och sedan tar betalt för den. Det är också viktigt att man kan specificera vad man tar för betalt för, med tanke på att avgiften kan vara ganska ansenlig.

Sven-Olof Gudmundsson har tagit upp frågan om debiteringen med kommunen och upplever att han har fått visst gehör.

– Jag hoppas att de får igång arbetet med efterhandsdebitering vid tillsyn, men min upplevelse är att kommunen är på väg åt rätt håll. Det känns positivt.