UF Trappan

UF Gävleborg bäst i Sverige på grundskolan

NYHET Publicerad

UNG FÖRETAGSAMHET Under förra läsåret uppvisade Ung Företagsamhet Gävleborg de bästa resultaten i Sverige vad gäller läromedel och utbildningar till barn och ungdomar inom grundskolan.

Linda Andersson

Linda Andersson

Förra året arbetade hela 48 procent av länets grundskolor med Ung Företagsamhets läromedel, vilket gav Gävleborg en första plats i Sverige. Totalt skickades 345 klassuppsättningar till skolorna och läromedlen finns nu representerade i samtliga av länets tio kommuner.

– Ung Företagsamhet har sedan 2010 tre olika läromedel som vänder sig till elever i grundskolan. Genom läromedlen får eleverna arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som en röd tråd genom hela utbildningssystemet upp till UF-företagande i gymnasiet, säger Linda Andersson, projektledare för grundskolan hos UF Gävleborg.

Läromedlen som vänder sig till grundskoleeleverna heter Vårt samhälle, Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi. Materialet är läroplansanpassat och lätt att arbeta med i de olika årskurserna. Genom övningar får eleverna bland annat utveckla sina entreprenöriella förmågor, träna på sin kommunikation samt samarbets- och problemlösningsförmåga. Eleverna får också lära sig vad en entreprenör är och lägger tidigt en god grund för sin egen företagsamhet.

– En önskan framöver är att skolorna ska se till helheten och jobba långsiktigt med entreprenöriellt lärande. Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet, säger Linda Andersson.

Forskningen visar att ju tidigare barn och ungdomar utvecklar de entreprenöriella förmågorna, desto större positiv effekt för individen. Barn och ungdomar som tidigt får träna på dessa egenskaper och förmågor blir starka, kreativa och pådrivande inom olika områden. De tar tidigt ansvar och får saker att hända.

– Skolan har en stor roll i samhället och pedagogerna i klassrummet är oerhört viktiga för att tidigt lägga grunden för barnens framtid och företagsamhet. Att ge eleverna verktyg inför livets alla utmaningar, att ständigt uppmuntra och få dem att tro på sig själva och sätta grunden för att de vågar utmana och växa som företagsamma individer, säger Linda Andersson.

Till kommande läsår ser Linda Andersson och UF-kontoret fram emot att följa upp arbetet i grundskolorna och medverka till att fler får möjligheten att arbeta med läromedlen.

– Nu är grundskolorna i länet med på tåget och vi ser fram emot att fler lärare kommer igång och jobbar med läromedlen i klassrummen. Vi utbildar och agerar gärna bollplank till lärare och skolpersonal i detta arbete. Dessutom är det extra roligt att elever från grundskolan finns representerade på den regionala UF-mässan och visar upp sina fantastiska ideér, säger Linda Andersson.