Tomma platser på gymnasieprogram som ger jobb

NYHET Publicerad

GYMNASIEVALET I dagarna har länets drygt 3 000 niondeklassare fått sina preliminära antagningsbesked till gymnasiet. Svenskt Näringsliv har granskat söktrycket i den preliminära gymnasieantagningen. Granskningen visar att det finns lediga platser på utbildningar, trots att elever som går där har en ljus arbetsmarknad.

Lotta Petterson

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Foto: PER ERIK JADERBERG

I Gävleborg upplever många företag att det är svårt att hitta arbetskraft. Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät är det särskilt svårt att rekrytera ingenjörer, CNC-operatörer och konstruktörer. På flera orter finns det samtidigt lediga platser på utbildningar som möter denna starka efterfrågan på arbetsmarknaden.

– Det är bekymmersamt att så många platser på yrkesprogrammen inte fylls. Bra yrkesutbildningar leder snabbt till jobb och många företag har svårt att hitta rätt kompetens. Statusen och attraktionskraften för yrkesprogrammen behöver öka. Kommunerna, som huvudmän, måste jobba närmare företagen och branscherna, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

För niondeklassare som ska välja utbildningsväg kan resultaten på Gymnasiekvalitet.se ge vägledning. Statistiken där visar att det finns utbildningar där eleverna efter examen presterar långt sämre på arbetsmarknaden än andra. Samtidigt finns det vissa yrkesprogram och teknikprogram där en stor andel av eleverna snabbt kommer i arbete och får goda inkomster.

– Många företag har idag svårt att hitta nya medarbetare med rätt utbildning och erfarenheter. Samtidigt finns det arbetslöshet, inte minst bland unga. Den dåliga matchningen mellan arbetskraftsutbud och efterfrågan visar hur viktigt det är med utbildningsval som fungerar på arbetsmarknaden, säger Lotta Petterson.

Fram till den 17 maj har niondeklassarna i Gävleborg möjlighet att ändra sin ansökan till den slutgiltiga antagningen. I och med det har också gymnasieväljarna chansen att tänka igenom sina val igen.

Antal lediga platser

Antalet lediga platser på program där arbetsmarknaden är särskilt stark: (efter den preliminära gymnasieantagningen 2019)

Teknikprogrammet:

• Gävle: 25

• Bollnäs: 21

• Ovanåker: 15

• Hudiksvall: 11

• Sandviken: 9

Naturvetenskapsprogrammet:

• Gävle: 18

• Ljusdal: 16

• Bollnäs: 13

• Söderhamn: 12

Fordons- och transportprogrammet:

• Gävle: 25

• Sandviken: 18

• Söderhamn: 8

• Bollnäs: 6

Industritekniska programmet:

• Gävle: 30

• Bollnäs: 17

• Ljusdal: 14