Lars Burefjord

”Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet”, säger Lars Burefjord, vd på Söderhamns biltjänst.

Statlig jätte smular sönder små lokala företag

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS Arento AB, dotterbolag till Svevia, hyr ut en stor variation av byggmaskiner till både egna koncernen och externa kunder. Via ett dussin depåer runt om i landet har Arento redan trängt sig in på en annars välfungerande marknad och deras ankomst till Söderhamn oroar de lokala företagarna för vilkas verksamhet den osunda konkurrensen i värsta fall kan bli dödsstöten.

Johan Bång som, tillsammans med Mats Eriksson, driver InBy Rental i Söderhamn är en av de företagare som oroas av ankomsten av Arento nya filial. Han hyr ut byggmaskiner och anläggningsmaskiner precis som Arento, med 10 anställda i dagsläget.

– Det känns faktiskt väldigt surt. Konkurrens är bra, det gör att människor, företag och idéer möts, och skapar bra förutsättningar för företag och kunder. Men det måste finnas lika och schyssta villkor. När en aktör har statskassan att plocka ur, till skillnad från oss andra som gått in med personlig risk, tagit lån för att starta våra företag och inte kan investera utan risk och hårt arbete, så blir man synnerligen upprörd och arg, säger Johan.

Johan Bång funderar över vilken unik kompetens staten har för att hyra ut en jordfräs eller en bil. Han pekar även på det samhällsansvar som han som lokal företagare känner och hur hans möjligheter att ge tillbaka minskas ju hårdare konkurrensutsatta de blir av Arento.

– En av följderna är för mig att jag inte vet om det är värt för mig att investera eller anställa nu, vilket bromsar mitt företag. Som lokala företagare, vi bor och är verksamma här, med barn i skolan, så har vi även ett lokalt samhällsansvar. Vi vill ge tillbaka till vårt samhälle genom att stötta idrottsföreningarna för barnen, vi vill bjuda till så att vårt samhälle kan utvecklas. Så då känns det så trist när staten kommer in på marknaden och skapar en osund konkurrens som gör att vi inte får samma möjligheter att vara lokalt engagerade.

”Känns som ett slag under bältet”

Lars Burefjord, vd för Fordon & biltjänst i Söderhamns, oroas också av Arentos nya filial. Han har drivit sin uthyrning sedan 1988 och har idag 8 anställda.

– Det känns helt enkelt som ett slag under bältet att någon som använder mina skattemedel nu kommer hit och försöker konkurrera ut min verksamhet, säger han.

Arento, som har en stor variation på maskinerna de hyr ut, ägnar sig även åt uthyrning av personbilar och arbetsfordon. Lars Burefjord oroas över att de kan hyra ut konkurrerande produkter till ett lägre precis på grund av att de är ett statligt bolag.

– Jag har sedan innan märkt att vissa av de företag som jag har avtal med inte väljer att hyra just bilar av mig eftersom de har kunnat gå till Arento för en reducerad kostnad. Att de nu kommer hit oroar mig, det kommer bli svårt att slåss mot ett företag som inte har hundraprocentigt kostnadsansvar. Räcker inte deras budget så kan de helt enkelt äska för ökade medel medan jag i samma situation måste stå på mina bara knän och borga på banken. Det är inte okej.

– Risken finns att kunder kommer välja att gå till Arento istället på grund av de billiga priserna, utan att undra varför de är billigare. Det kommer bli en väldigt otrevlig situation som uppstår om det blir på det viset.

”Anmärkningsvärt att staten hyr ut maskiner”

I sin oro över Arentos inträde i Söderhamn kontaktade Johan Bång riksdagspolitikern Lars Beckman (M), som har engagerat sig i frågan. Han ifrågasätter varför staten valt att ge sig in på en välfungerande marknad.

– Jag tycker att det är anmärkningsvärt att staten bedriver ett uthyrningsföretag som konkurrerar rent av mot det privata näringslivet. Det kan aldrig vara en statlig angelägenhet att hyra ut jordfräsar och bilar. Om man dessutom läser Arentos årsredovisning kan man se att man planerar att ta marknadsandelar, något de endast kan göra från det privata näringslivet, säger Lars Beckman.

– Jag har lämnat in en skriftlig fråga till näringsministern där jag ifrågasätter varför staten känner att det är angeläget att gå in i en väl fungerande marknad där det redan finns ett gott antal verksamheter. Så får näringsministern svara på om det är lämpligt att staten hyr ut jordfräsar och bilar.