Tabell över sammanfattande omdöme

Sämre företagsklimat i Gävleborg

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I sex av Gävleborgs tio kommuner ger de lokala företagen ett sämre betyg av företagsklimatet än föregående mätning. Det visar de nya enkätsvaren som Svenskt Näringsliv publicerar idag.

I Gävleborg svarade 1 083 företagare (52% svarsfrekvens) på enkäten som genomfördes under perioden januari till mars av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Gävle, Ljusdal, Sandviken, Nordanstig, Hudiksvall och Hofors är de sex kommuner i länet som försämrar sina betyg av det lokala företagsklimatet. Söderhamn förbättrar sitt betyg något sedan föregående år. Bollnäs och Ockelbo förbättrar sitt företagsklimat för tredje året i rad samtidigt som Ovanåker ligger kvar på samma betyg.

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Foto: PER ERIK JADERBERG

– Att sex av länets tio kommuner får sämre betyg av företagsklimatet är riktigt illa. Sammantaget har Gävleborg landets näst sämsta företagsklimat och det är inte alls bra för ett län som är i stort behov av företagsamma människor, företagsamhet och ett förbättrat företagsklimat, säger Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv.

Det genomsnittliga betyg för Gävleborg sjunker till 3,1 samtidigt som rikssnittet ligger kvar på samma nivå som föregående år, 3,4.

– Sammantaget ligger kommunerna i länet på alldeles för låga nivåer. Kommunerna måste jobba med frågor som bemötande, service, tillämpning av lagar och regler och minska konkurrensen mot det privata näringslivet, säger Lotta Petterson.

Nationellt får rekordmånga kommuner bra betyg för företagsklimatet. Hela 42 kommuner får snittbetyget 4 (Bra) eller högre i sammanfattande omdöme. Det är dubbelt så många som 2016. Samtidigt får 34 kommuner ett snittbetyg under 3 (Godtagbart). Det är nästan en halvering sedan 2016.

– För att förbättra företagsklimatet är det viktigt att länets kommuner verkligen lyssnar till företagen, öppnar upp för en mer innehållsrik dialog och bemöter företagen på ett framgångsrikt sätt utan att bryta mot lagar och regler. Det finns goda exempel på kommuner i landet som jobbar på ett föredömligt sätt - kontakta dem, se och lär hur de arbetar, säger Lotta Petterson.

Årets enkät har besvarats av både företagare och kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.

Att skillnaderna är så stora är inte alls bra. En förutsättning för att kunna åstadkomma förbättringar är att politiker och företagare har samma bild av nuläget, säger Lotta Petterson.

Om undersökningen

- Antal svar från företagare: 30 627 (49 % svarsfrekvens)

- Antal svar från kommunpolitiker: 6 026 (48% svarsfrekvens)

- Undersökningsperiod: januari-mars 2019

- Metod: Webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer

- Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv

- Enkätsvaren från företagen ligger tillsammans med statistiska fakta till grund för Svenskt Näringslivs årliga kommunranking som presenteras i september. Läs mer om alla kommuners resultat på www.foretagsklimat.se.