Nordanstig satsar på företagsbesök

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Nordanstigs företagsklimat har stärkts det senaste året. Man har klättrat tio placeringar i rankingen och tagit ett rejält kliv framåt inom området ”tillgång till kompetens”. Bäst betyg från företagen får man på området ”konkurrens från kommunen”.

Ola Wigg
Foto: Nordanstigs kommun

Ola Wigg (S) är kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig. Han framhåller god kommunikation mellan kommunen och företagen som en väg för att stärka företagsklimatet ytterligare.

Vad har ni för mål för mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Vi vill stärka kommunikationen mellan näringslivet och kommunen. Det vill vi göra genom att låta Näringslivsrådet och Företagarföreningen få en tyngre roll i arbetet med exempelvis infrastrukturen. Vi arbetar också med konceptet ”en dörr in” som ska underlätta för våra företag att snabbare få den hjälp som efterfrågas, speciellt för ny- eller småföretagare. Utöver det ska vi utföra minst 20 organiserade företagsbesök per år.

Vilka är de viktigaste handlingspunkterna just nu kopplat till det lokala företagsklimatet?

– Vi har startat upp företagsbesöken och prioriterar de frågor som kommer upp under besöken, för att visa att vi tar våra duktiga företagare på allvar.

Vilka är de viktigaste prioriteringarna under mandatperioden kopplat till företagsklimatet?

– Jag tror att det viktigaste är att säkerställa en infrastruktur som fungerar, exempelvis detaljplaner, fiberanslutning och liknande.

Vad kan företagen göra om de vill bidra till förbättringen av företagsklimatet?

– Det är viktigt att föra en dialog mellan företag och kommunen. Både små och stora företag har allt att vinna på att samarbeta. Vi som kommun måste få veta vad som fungerar bra men även det som fungerar mindre bra. Annars kan vi inte utvecklas på rätt sätt, om vi bara tror att vi gör rätt. 

Vikten av mark, bostäder och upphandlingar

Per-Ola Wadin äger och driver Lindhs bageri i Bergsjö, Nordanstigs kommun och är sedan flera år tillbaka engagerad i den lokala företagarföreningen. Enligt honom har mycket hänt i kommunen det senaste året när det gäller företagsbesök och dialogen med företagen. Nu hoppas han att man fortsätter på inslagen väg och samtidigt jobbar vidare på andra viktiga områden. 

Per-Ola Wadin, Lindhs bageri

Per-Ola Wadin

Vilka är dina förväntningar på Nordanstigs kommun kopplat till ett förbättrat företagsklimat kommande mandatperiod?

– Från kommunens sida så har man kommit igång med företagsbesök och jobbat med att förbättra kommunikationen det senaste året och det är jättebra. Nu behöver man jobba på det här med att få fram industrimark. Både här i Bergsjö och i Gnarp finns det efterfrågan på färdig mark. Och då menar jag mark där det finns färdig infrastruktur. Där hoppas jag att man blir bättre och tar tag i frågan. Det handlar inte bara om att kunna erbjuda mark till nyetableringar, utan också till våra befintliga företag som vill växa och stanna kvar i kommunen.

– Bostäder är ett annat problem. Det finns efterfrågan i tätorterna men där finns inget ledigt. Där behöver kommunen och det kommunala bostadsbolaget starta upp och ta första steget till nybyggnation för att få privata aktörer att följa efter.

– En tredje sak som oroar framåt är inköpsorganisationen, nu när Inköp Gävleborg imploderar. Man pratar om något slags nätverk i Hälsingland, men det finns inget färdigt. Personligen förespråkar jag att vi ska ta kontakt med Sundsvalls motsvarighet och köpa tjänsten därifrån. En bra och fungerande upphandlingsorganisation är oerhört viktigt. Det kan göra att det upphandlas mer lokala varor och tjänster och att kommunen gör bättre affärer. Det blir en vinn-vinn-situation.