Hofors bäst i länet men med hack i kurvan

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I det sammanfattande omdömet i enkäten om det lokala företagsklimatet ger företagarna i Hofors den egna kommunen ett bra betyg. Det är visserligen en aning sämre än i motsvarande mätning från Svenskt Näringsliv i maj förra året, men Hofors är trots detta lilla hack i kurvan fortfarande klart bäst i Gävleborgs län.

Kommunen har gjort en imponerande resa med sitt företagsklimat. För bara fem-sex år sedan parkerade Hofors på plats 284 med bara sex kommuner efter sig i rankingen. Hösten 2018 hade man avancerat till plats 91. I september i år kommer Svenskt Näringsliv med en ny ranking.

Lotta Petterson

Lotta Petterson

Foto: PER ERIK JADERBERG

– Ni kämpar på. Jag är inte orolig för Hofors, förklarade Svenskt Näringslivs regionchef Lotta Petterson när hon presenterade enkätsvaren vid ett möte med politiker, tjänstemän och företagare.

Enligt enkäten hade 61 procent av företagen haft anledning att höra av sig till tjänstemän i kommunen under det senaste året. Motsvarande siffra för kontakter med politiker var 42 procent. 13 procent hade gått via kommunens webbplats. 34 procent svarade att de inte haft några kontakter alls med kommunen.

Servicen får höjt betyg

Kommunens service till företagen har fått höjt betyg. Däremot har betyget sänkts när det gäller exempelvis konkurrensen från kommunal verksamhet och tillämpningen av lagar och regler.

Lägre skatter och avgifter, ökad förståelse för företagens villkor, en bättre dialog, kortare handläggningstider och bättre rutiner vid upphandlingar är prioriterade punkter för företagen i Hofors.

Johanna Grönlund, Sorption

"Våra politiker har en tydlig vilja att lösa problem som uppstår", menar Johanna Grönlund.

Johanna Grönlund och hennes syster Anna-Cari Westlund driver företaget Sorption AB. Med pappersmassa från Stora Enso som utgångsmaterial tillverkar man varje år åtskilliga miljoner liter katt- och smådjursströ.

– Det är inga konstigheter att vara företagare i Hofors. Vi har ett bra geografiskt läge. Våra politiker har en tydlig vilja att lösa problem som uppstår. Politiker och företagare lever hyggligt nära varandra, konstaterar hon.

Johanna Grönlund tycker att det vilar ett visst ansvar på dem som bor här att i möjligaste mån anlita företagen i kommunen.

– Det blir tuffare för butikerna när näthandeln växer. Nya restauranger och matställen har öppnat. Där är det kanske en överetablering, säger Johanna Grönlund.

Ny kommunchef

Vid årsskiftet började Jonatan Alamo Block som ny kommunchef i Hofors. Han kom närmast från tjänsten som skolchef i Falun.

Jonatan Alamo Block, kommunchef Hofors

"Företagen och kommunen lever i en symbios", säger Jonatan Alamo Block.

– Vi är jättenöjda med att fortfarande vara bäst i Gävleborg. Politikerna är intresserade av företagsfrågor på riktigt. Företagen och kommunen lever i en symbios. Fungerar kommunen bra så fungerar företagen bra och tvärtom.

Den bild som Jonatan Alamo Block hunnit få är att dialogen numera sköts på ett utmärkt sätt.

– Entré Hofors har visat sig vara en viktig aktör i sammanhanget, men ansvaret för att skapa bästa möjliga företagsklimat ligger på oss alla. På kommunens ledningsgruppsmöten är näringslivsfrågor ständigt aktuella. Som jag ser det är Hofors på rätt väg, säger Jonatan Alamo Block.