Jan-Olof Jacke på företagsbesök på Sandvik
Foto: Mia Berglund

Hållbarhet – en fråga i näringslivets fokus

NYHET Publicerad

FÖRETAGSBESÖK Sandviks och Nilars hållbarhetsarbete lockade Svensk Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Det finns en genuin vilja i näringslivet att göra något bra för klimatet, konstaterar han, efter att ha besökt 300 företag runt om i landet.

Jan-Olof Jacke
Foto: Evelina Carborn

– Viktigt nu är att det inte skapas regelverk som bara sätter fokus på vilka utsläpp vi har i Sverige, utan fokuserar på riktig klimatnytta, säger Jan-Olof Jacke, vd.

– Det görs mycket bra arbete i svenska företag inom hållbarhet och klimatomställning. Det finns många bra exempel runt om i landet och det är alltid lärorikt att besöka företag som arbetar målmedvetet för hållbara affärer och även att ta del av allt som händer inom området vad gäller innovationer, forskning och utveckling, säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv.

Sandvik AB har under de senaste åren lagt ett stort och omfattande arbete i fråga om hållbarhet och klimatomställning som har inkluderat många delar inom verksamheten. Minskning av koldioxidutsläpp, energieffektivare tillverkning, återvinning av material samt säkrare och mer jämlik arbetsplats är några av många delar som de fokuserat kring.

– Sandviks arbete är spännande. Sverige och svenskt näringsliv har verkligen förutsättningar att ta täten i omställningen. Samtidigt är det också viktigt att vi ser globalt på de svenska företagens förutsättningar i det fortsatta arbetet, säger Jan-Olof Jacke.

Under sina många besök hos företag runt om i landet ser Jan-Olof Jacke en gemensam vilja hos näringslivet gällande klimatfrågan.

– Jag har hittills besökt över 300 företag i Sverige och den kraften och ambitionsnivån som finns är otroligt stor. Företagen har slutat att se frågan som ett måste utan ser numera till möjligheterna det skapar och har en genuin vilja att göra något bra för klimatet, säger Jan-Olof Jacke.

Han menar att svenska företag ligger i framkant och även har möjligheter att exportera klimatnytta.

– Viktigt nu är att det inte skapas regelverk som bara sätter fokus på vilka utsläpp vi har i Sverige, utan fokuserar på riktig klimatnytta. Om vi gör bra saker i Sverige som är väsentligt mer klimateffektivt än i andra länder, då måste vi också få chansen att exportera den klimatnyttan till andra länder, säger Jan-Olof Jacke.

Jan-Olof Jacke på företagsbesök hos Nilar
Foto: Mia Berglund

Dagens sista besök går till Nilar AB:s produktionsverksamhet i Gävle. Nilar som designar, utvecklar och tillverkar Nilar Hydride®- batterier tar emot i deras moderna fabrik i Gävle.

– Nilar har en expansionstakt som är imponerande. Vi behöver olika energilösningar där vi kan balansera ut effektvariationer som vi ändå får när vi använder mer förnyelsebar energi, som exempelvis vindkraft. Då är det klart att batterier och andra lösningar är viktiga, säger Jan-Olof Jacke.