Mattias Durnik
Foto: Thuresson Veronica

"Att arbeta med företagsklimatet måste ses som ett ständigt pågående förbättringsarbete inom hela kommunkoncernen - och ett arbete som görs allra bäst tillsammans med det lokala näringslivet, företagarorganisationer och andra företagarfrämjande aktörer", säger Mattias Durnik.

Hallå där, Mattias Durnik

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Den 1 augusti började Mattias Durnik som näringslivsdirektör i Gävle kommun. Vi passade på att gratulera och ställa några frågor.

Mattias, vem är du?
– Jag är en Mälardaling som för ungefär sex år sedan landade i Hälsingland med min hemvändande fru och våra två barn. Jag är civilekonom och har haft ett antal olika roller, både som specialist och chef, i bland annat IT-branschen, utbildningsbranschen och offentlig sektor, då med fokus på näringslivs- och företagsutvecklingsfrågor. De senaste åren har jag kombinerat några olika uppdrag mestadels utanför den offentliga sektorn med bland annat styrelseengagemang inom Nyföretagarcentrum Hälsingland och Ung Företagsamhet Gävleborg.

Vad var det som fick dig att söka tjänsten?
– Jag brinner för företagarfrågor och jag ser det både som en fantastisk möjlighet och en spännande utmaning att få vara med och bidra till att utveckla Gävle som företagsplats. Jag har besökt Gävle regelbundet både i jobb och privat och har alltid tyckt om platsen och det utbud som finns. Att Gävle kommun dessutom utvecklar sin näringslivsorganisation - något som jag nu får vara högst delaktig i - gjorde mig väldigt motiverad att söka tjänsten.

Kan vi få din hisspitch – varför ska man starta eller etablera, driva och utveckla sitt företag i Gävle?
– Det finns många skäl! En avgörande anledningen är att Gävle som plats erbjuder företagare och potentiella investerare många möjligheter att göra bra affärer. Vi har en växande befolkning, stora utvecklingsprojekt och många fantastiska företag, inom olika branscher och flera med spjutspetskompetens, som skapar dessa affärsmöjligheter. Vårt läge och våra infrastrukturförutsättningar ger möjligheter att med Gävle som utgångspunkt nå regionala, nationella och internationella marknader. När vi lyckas kombinera dessa möjligheter till bra affärer med service i toppklass från kommunen och andra företagsfrämjande aktörer är Gävle en väldigt konkurrenskraftig plats att starta, utveckla och etablera sitt företag.

Vad måste Gävle bli bättre på för att förbättra sitt företagsklimat?
– Att arbeta med företagsklimatet måste ses som ett ständigt pågående förbättringsarbete inom hela kommunkoncernen - och ett arbete som görs allra bäst tillsammans med det lokala näringslivet, företagarorganisationer och andra företagarfrämjande aktörer. Därför behöver vi klara av att arbeta med flera olika frågor för att lyckas, men några exempel som jag tror är viktiga för att förbättra vårt företagsklimat är att arbeta väldigt målmedvetet med service, bemötande och tydlighet i all vår myndighetsutövning och våra kommunkontakter med företag. Vi behöver också vara proaktiva och regelbundet träffa Gävles företag; både i forum som frukostmöten men även vara ute på många företagsbesök för att fånga upp frågor och synpunkter som vi annars kanske missar.

– Vi har ett ambitiöst näringslivsprogram och med en ny näringslivsorganisation, som sjösätts inom kort, har vi goda förutsättningar att tillsammans med våra kollegor inom kommunkoncernen och med näringslivet utveckla och förbättra företagsklimatet. 

Vad ser du mest fram emot den närmaste tiden?
– Att  lära känna och komma igång att arbeta med mina nya kollegor och att få träffa företag!

Vi önskar dig varmt lycka till!