Gävles företagsklimat sämst i länet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Gävles företagare ger kommunens företagsklimat ett uselt betyg i Svenskt Näringslivs nya undersökning. Vi måste gå 15 år tillbaka i tiden för att hitta ett ännu sämre resultat. Det sammanfattande omdömet blir nu 2,6. Det är bara en aning över bottennoteringen från 2004.

Lotta Petterson

Lotta Petterson, regionchef Svenskt Näringsliv Gävleborg

Foto: PER ERIK JADERBERG

– Residensstaden Gävle är sämst bland kommunerna i Gävleborg, konstaterade Lotta Petterson, Svenskt Näringslivs regionchef, vid ett frukostmöte för politiker och företagare.

Att politikerna ger företagsklimatet ett bättre betyg än vad företagarna gör är mer regel än undantag runt om i Sverige. I Gävle har gapet nu blivit riktigt stort. Politikernas betyg på företagsklimatet är 3,6. Företagarna nöjer sig alltså med att sätta 2,6.

– Det har blivit ett riktigt krokodilgap, säger Lotta Petterson.

Enkätsvaren visar att 60 procent av företagarna under det senaste året haft kontakt med tjänstemän i kommunen och 27 procent med politiker. 17 procent har använt kommunens webbplats. 34 procent svarar att de inte alls kontaktat kommunen.

Fokus på utvalda områden

Lotta Pettersons råd till kommunen är att fokusera på några utvalda områden och föreslår service till företagen, kommunens tillämpning av lagar och regler, dialogen med företagen och på problem som uppstår när företag tvingas konkurrera med kommunal verksamhet.

– Då kommer insatserna att ge resultat, betonar Lotta Petterson.

Helene Åkerlind (L) Gävle kommun

Helene Åkerlind tror att Gävle senast 2022 ska finnas bland de 100 bästa i rankingen.

Helene Åkerlind (L) är 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Hon knyter stora förhoppningar kring vad den nya majoritetsledningen med S, MP, L och C ska åstadkomma när det gäller företagsklimatet.

– Jag tänker på sådant som det lokala företagsklimatets plats i den nya kommunplanen, på den utbildning i företagskontakter som anställda i kommunen ska få och på de många företagsbesök som kommunledningen och chefstjänstemännen gör. Det här är början på något nytt för företagsklimatet i Gävle, menar Helene Åkerlind.

Hon är övertygad om att vändningen uppåt kommer att synas i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om ett år. I den senaste rankingen, den från oktober 2018, hamnade Gävle på plats 254 bland landets 290 kommuner.

Bland de 100 bästa

– Målet står fast. Innan den här mandatperioden är slut 2022 ska Gävle finnas bland de 100 bästa kommunerna, säger Helene Åkerlind.

William Elofsson (M) är oppositionsråd i Gävle.

William Elofsson,

"Det behövs en rejäl förändring av attityderna", säger William Elofsson.

– Jag har fått en ganska tydlig bild av de kommunala tjänstemännen. Många företagare jag pratat med talar om godtyckligt agerande. Hur en fråga behandlas kan variera från fall till fall. Tjänstemännen beskrivs som nitiska utan någon vilja att visa hjälpsamhet. Det behövs en rejäl förändring av attityderna, poängterar William Elofsson.

Han menar att det är en ledningsfråga för kommunen att ge medarbetarna en utbildning så att de känner sig trygga i sina roller och i sina företagskontakter.

Krävs krafttag 

– Idag är det frustrerande för företagen. Det krävs krafttag för att lyfta företagsklimatet. I mitt politiska arbete är den frågan högprioriterad, förklarar William Elofsson.

Daniel Blomquist, vd Nordlo

"Ta efter näringslivet", uppmanar Daniel Blomquist.

Daniel Blomquist är vd på Nordlo i Gävle. Det är ett tillväxtorienterat företag inom områdena IT-infrastruktur, molntjänster och digitalisering för små och medelstora organisationer över hela Norden. Nordlo har 23 medarbetare i Gävle, 575 totalt i Sverige.

– Det är tråkigt att Gävle får ett så ett lågt betyg. Vi själva har inte så många kontakter med kommunen, men jag förstår naturligtvis problemen, säger Daniel Blomquist.

Han tycker att kommunen borde titta närmare på hur näringslivet arbetar.

– Precis som vi har kundansvariga borde kommunen ha det. Då finns det alltid en bestämd person att höra av sig till. Ta efter näringslivet och tänk företagsmässigt, uppmanar Daniel Blomquist.

Lotta Petterson understryker att det nu handlar om att gå från ord till handling.

– Gävleborg och inte minst Gävle har ett jobb att göra. Det är dags att kavla upp ärmarna och sätta igång, säger hon.