Gävleborg i Sverigebotten på patent

NYHET Publicerad

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik över ansökningar som gjordes under 2018. Av denna statistik framkommer att Gävleborg ligger i Sverigebotten beträffande nationella patentansökningar per invånare.

Trenden för ansökningarna är också sjunkande. Under 2017 gjordes 30 patentansökningar från Gävleborg, men detta sjönk till endast 17 för 2018. Det är nästan en halvering!

Patent ges, efter ansökan, för nya tekniska lösningar som når det som kallas för uppfinningshöjd.

Christina Wainikka

Christina Wainikka

Foto: Ernst Henry Photography

–  På många sätt kan sägas att redan en patentansökan visar på att den sökande gjort krävande arbetsinsatser för att nå fram till en innovation, säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. Det skulle behövas en närmare analys kring varför antalet patentansökningar sjunker så kraftigt just i Gävleborg.

Det talas ofta om att det är dyrt att söka patent. Det är dock inte själva ansökan som är dyr utan det som driver upp kostnaderna är ofta den hjälp av patentkonsulter som behövs för att patentansökan ska bli så bra som möjligt. En annan kostnad som kan bli hög är översättningskostnader när ansökningar lämnas in för flera länder. Denna kostnad kommer att minska kraftigt när EU:s system för patent träder ikraft inom något år.

Läs mer

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns här: https://www.prv.se/sv/om-oss/statistik/statistikarsbok/

 

På Patent och registreringsverkets hemsida finns också en test om immaterialrättigheter för företag: https://www.prv.se/sv/varfor-immaterialratt/testa-ditt-foretag/