Lotta Petterson
Foto: Mia Berglund

"Länsstyrelsen i Gävleborg behöver, precis som kommunerna och andra myndigheter verksamma i vår region, införa en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Allt för att förbättra företagsklimatet och stärka regionens utveckling." Det skriver Lotta Petterson, Svenskt Näringsliv Gävleborg.

Bättre service viktigt för regionens utveckling

NYHET Publicerad

DEBATT Genom att arbeta för en förbättrad serviceinriktning och vägledning kan en länsstyrelse både öka regelefterlevnaden och stärka en regions utveckling. Det är särskilt viktigt i ett läge där varslen blir fler, välfärdens finansiering är under hård press och varje arbetstillfälle behövs.

Svenskt Näringsliv har gjort en undersökning där nära tusen företag som haft ärenden hos länsstyrelserna delat med sig av sina erfarenheter. Hälften av företagen är nöjda med sina kontakter och många företag ger sina länsstyrelser beröm. Det gäller framför allt när de upplever sig ha fått ett respektfullt bemötande, god dialog och bra hjälp.

Men andra företags upplevelser oroar.

• 35% upplever att handläggningen inte går rättssäkert till.

• 38% upplever att de inte får den råd och vägledning som de hade önskar.

• 34% upplever att handläggaren inte hade förståelse för företagets ärende.

Det är oroande att rättssäkerheten och därmed legitimiteten ifrågasätts av så många företag. Det kan dels bero på hur lagar tolkas, men det handlar mycket om att man inte arbetat tillräckligt med att utveckla förtroendebyggande företagskontakter. Det skadar viljan att driva företag och gör att reglerna blir mindre efterlevda.

Förtroende och legitimitet uppstår när myndighetspersonalen visar förståelse för företagarens perspektiv, ställer krav som står i proportion till situationen, erbjuder hjälp till företaget att göra rätt, har tidig dialog och en kommunikation som företagaren förstår.

När en myndighet lyckas med det minskar den regelbörda som företagen upplever – samtidigt som företagens regelefterlevnad ökar. Det är helt enkelt ett resultat där alla är vinnare.

En myndighet som verkligen lyckats med det är Skatteverket som genom sitt långsiktiga arbete med att förbättra bemötandet och göra det lättare att göra rätt är en av Sveriges populäraste myndigheter.

Att Skatteverket lyckats visar att otacksamma uppgifter som tillstånd och tillsyn inte är ett hinder för att bygga ett högt förtroende.

Ett starkt näringsliv som har bra möjligheter att utvecklas är en förutsättning för att värna arbetstillfällen och de skatteintäkter som vårt samhälle så väl behöver för att finansiera en bra skola, vård, omsorg och infrastruktur.

Länsstyrelsen i Gävleborg behöver, precis som kommunerna och andra myndigheter verksamma i vår region, införa en mer serviceinriktad myndighetsutövning. Allt för att förbättra företagsklimatet och stärka regionens utveckling.

Artikeln är tidigare publicerad:

Företagsbladet, 200303

Bättre service viktigt för regionens utveckling