prispall

Blekinges bästa företagsklimat 2019.

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

NYHET Publicerad

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019.

Idag presenterar Svenskt Näringsliv 2019 års kommunranking av det lokala företagsklimatet. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Företagen svarade på undersökningen mellan januari och mars 2019. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande.

– Om företagen får rätt förutsättningar skapas jobb som ger ökade skatteintäkter att användas till välfärden i kommunerna och i Sverige. Därför borde det vara självklart för länets kommunpolitiker att prioritera arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Carina Centrén, regionchef för Svenskt Näringsliv Blekinge.

Sölvesborg bäst i Blekinge – plats 87 Sverige 

Enligt företagen är det alltså i Sölvesborgs kommun man finner Blekinges bästa företagsklimat. Med 39 placeringsökningar från förra året gör det också Sölvesborg till årets klättrare i länet. 

– Sölvesborg hamnar väldigt bra på rankinglistan i år. Nu gäller det att man inte slappnar av utan istället lägger i en extra växel. Jag vet att det är mycket på gång i flera av Blekinges kommuner just när det gäller näringslivsarbetet. Vi ser fram emot att följa det arbetet och se hur det yttrar sig i våra kommande mätningar, säger Nina Andersson, projektledare Svenskt Näringsliv Blekinge. 

Ranking Blekinge karta kommuner 2019

Årets rankingnyhet 

En nyhet är att rankingen även finns uppdelad i nio olika kommungrupper efter SKL:s indelning.

– Ett viktigt syfte med rankingen är att lyfta de kommuner som lyckas väl och få dem att inspirera andra. I år gör vi det lättare för kommuner att jämföra sig med de med liknande förutsättningar genom att vi delat upp kommunerna enligt SKL:s kommungruppsindelning. Genom att jämföra och lära av andra kan vi på sikt skapa ett företagsklimat i världsklass, säger Carina Centrén.

Läs mer

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag.

2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 627 företagare om företagsklimatet i den kommun där företaget har sin huvudsakliga verksamhet. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in strukturella förutsättningar för företagande.

Hela rankinglistan, och information om de olika kommunerna, finns på www.foretagsklimat.se